Gesterby skolcentrum (GWP-skolcampus projektet)

I Gesterby skolcentrum verkar Gesterbyn koulu, Papinmäen koulu och de svenskspråkiga Winellska skolan och Kyrkslätts gymnasium.

Gesterby skolcentrum består av flera byggnader i olika åldrar. På grund av de inomhusluftsproblem som framkommit har en del av byggnaderna tagits ur bruk och undervisningen har flyttats till ersättande utrymmen. Gesterbyn koulu och de lägre årskurserna i Winellska skolan verkar i ersättande utrymmen.

Behovsutredningar om grundläggande renovering/nybyggande av Gesterby skolcentrum har gjorts. Kommunstyrelsen godkände behovsutredningen för Gesterbyn koulu ja behovsutredningen för Winellska skolan vid sitt sammanträde 11.9.2017. Projektplaneringen pågår, och målet är att projektplanen behandlas i förtroendeorgan under hösten 2019.

Som annat alternativ vid sidan om utarbetandet av projektplanen för Gesterby skolcentrum utreds byggande av Kyrkslätts gymnasiums lokaler i en gemensam byggnadshelhet med det finska gymnasiet och musikinstitutet.

Planeringen av inlärningsmiljön styrs av den pedagogiska planen som gjorts för projektet. Planen grundar sig på den pedagogiska planen för småbarnspedagogik, förskoleundervisning och grundläggande utbildning i Kyrkslätts kommun.