Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu:

Förslaget till detaljplan för Kolabacken

Förslaget till detaljplan för Kolabacken läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 8.3 – 9.4.2021 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1. Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det. Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länk till handlingarna)

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens telefontid

Planläggarens telefontid hålls tisdag 23.3.2021 13.00-16.00 och fredag 26.3.2021 kl. 9.00-12.00. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, tfn 040 538 9587.