Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu: 

Förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt (projekt 40000)

Förslaget till delgeneralplan för trafikkorridoren i norra Kyrkslätt läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 19 § 7.6 – 18.8.2023 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden. Dessutom publiceras handlingarna om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/40000-dgp-for-trafikkorridoren-i-norra-kyrkslatt

Ett invånarmöte hålls i Veikkola skola tisdag 13.6.2023 kl. 17.30-19.30.

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till kommunstyrelsen i Kyrkslätt, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi  , innan framläggningstiden löper ut.

Den ansvariga planeraren är planläggningsarkitekt Seppo Mäkinen, seppo.makinen@kirkkonummi.fi, tfn. 040-5389587, (på semester 21.-28.6.2023 och 5.7.-9.8.2023).