Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu: 

Förslaget till detaljplan för Västra Gesterby 

Förslaget till detaljplan för Västra Gesterby läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 25.10 – 26.11.2021 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden:

Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/12203-vastra-gesterby

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Ett invånarmöte hålls i Kyrkslättsalen i Kyrkslätts kommunhus, adress: Ervastvägen 2, ti 9.11 kl. 17–18.30. Ingång till kommunhuset via sidodörren mot Kirkkonummen Ostari kl. 16.45–17.15. Anmäl dig på förhand till mötet, länk. 

Den sista anmälningsdagen är fr 5.11.2021. Du kan på förhand i samband med anmälan skicka frågor om planen.

Planläggarens mottagningar må 1.11 kl. 9–11.30, ti 2.11 kl. 12–15, ti 16.11 kl. 9–11.30 och on 17.11 kl. 12.30–15. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren maria.pudas@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9256.