Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu:

Förslaget till detaljplan för idrottsparken i centrum hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 30.9 – 1.11.2019 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen: https://www.kyrkslatt/framlagda-nu (länk till handlingar)

Den ansvariga planeraren är planläggningstekniker Mikael Pettersson,
tfn 09-2967 2533,  mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Invånarmöte

Invånarmöte hålls tisdag 15.10.2019 kl. 18.00 – 20.00  i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, adress: Ervastvägen 2, ingång till kommunhuset via dörren mot Hagatorget kl. 17.45-18.15