Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu: 

Hirsala I, delvis ändring av stranddetaljplanen

Förslaget till stranddetaljplan för Hirsala I läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 4.4 – 6.5.2022 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden. Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/37101-hirsala1-sv

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagningar tis 19.4 kl. 12 – 16 och mån 25.4 kl. 9 - 12.
Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Maria Pudas, maria.pudas@kirkkonummi.fi, tel. 040 126 9256
(på semester 11 – 14.4.2022, vikarie planearkitekt Seppo Mäkinen, tfn 040 538 9587, seppo.makinen@kirkkonummi.fi