Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu:

Beredningsmaterialet till detaljplanen för Blåbärsbrinken läggs fram enligt MBL 62 § och MBF 30 § 1.6 – 3.7.2020 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi eller Elina Virtanen, tfn 040 126 9270, elina.virtanen@kirkkonummi.fi .

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi 

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1. Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det.
Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länk till handlingar)

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. Åsikterna ska lämnas in skriftligen på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid hålls to 11.6 kl. 13-16 och ti 16.6 kl. 9-12/Virtanen och ti 16.6 kl. 13-16/Luomajärvi. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi eller Elina Virtanen, tfn 040 126 9270, elina.virtanen@kirkkonummi.fi

-------------------------------------------------------------------------------------------------

Förslaget till ändring av detaljplanen Munkkulla, kvarteren 202 och 203 läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 27 § 25.5 - 26.6.2020 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi.

Man kan bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor. Handlingar som är framlagda i servicekontoret fås till påseende genom tidsbokning. Begäran om tidsbokning sänds per e-post till adressen vahtimestari.kunnantalo@kirkkonummi.fi

Materialet finns till påseende också i Kyrkslätts centrum i infodiskarna i Prisma, Munkkullavägen 29 och Citymarket, Stationshörnet 2 och i Veikkola S-Market, Koskisvägen 2 och Masaby K-market, Tinagränden 1. Man kan bekanta sig med materialet på plats genom att begära det.
Dessutom publiceras handlingarna på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länk till handlingar)

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut.

Planläggarens mottagning/telefontid
Planläggarens mottagning/telefontid hålls ti 9.6 kl. 9-12 och to 11.6 kl. 9-12. Möten enligt tidsbokning, boka tid hos planläggaren: Tero Luomajärvi, tfn 040 846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi