Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu:

Förslaget till detaljplan för Centrum, kvarter 108 hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 19.8 – 20.9.2019 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster,
adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan under framläggningstiden bekanta sig med handlingarna också på kommunens servicekontor och i biblioteken i Kyrkslätts centrum, Veikkola och Masaby. Dessutom publiceras handlingarna på planläggningens webbplats: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länken till handlingar)

Den ansvariga planläggaren är kommunarkitekten Tero Luomajärvi,
tfn 040-846 5657, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi

Planläggarens mottagningsdagar
Planläggarens mottagningsdagar hålls fredag 6.9.2019 kl. 9.30 – 12.00 och fredag 13.9.2019
kl. 9.30 – 12.00 i Kyrkslätts kommunhus planläggnings- och trafiksystemtjänster.