Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu: 

Framläggning av förslaget till delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2

Förslaget till delgeneralplan för kommuncentrum, etapp 2 läggs fram enligt MBL 65 § och MBF 19 § 31.5 – 2.7.2021 vid planläggnings- och trafiksystemtjänsterna i kommunen, på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden: Dessutom publiceras handlingarna och en presentationsvideo om planen på planläggningens webbplats på adressen: https://www.kyrkslatt.fi/18000-dgp-for-kommuncentrum-etapp-2

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att lämna in anmärkning om planförslaget. Anmärkningarna ska lämnas in skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse, på adressen Kyrkslätts kommun, registraturen, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden löper ut 2.7.2021.

Virtuellt invånarmöte hålls onsdag 16.6.2021 kl. 17-18.30. Man ska anmäla sig i förväg till mötet.
Sista anmälningsdag är fredag 11.6.2021, och länken till evenemanget delas till alla anmälda tisdag 15.6.2021. Frågor om planen kan skickas i förväg i samband med anmälan.

Planläggarens mottagningstider är tisdag - onsdag 8 - 9.6.2021 kl. 9-16 och måndag - tisdag 21- 22.6.2021 kl. 9-16.
Man kan boka tid hos planläggaren maria.pudas@kirkkonummi.fi eller tfn 040 126 9256.