Framlagda nu

Under denna rubrik publiceras projekt som är i en sådan planeringssituation att man kan påverka planläggningen. I kungörelserna ges anvisningar om förfaringssätten.

Framlagda nu:

Förslaget till detaljplan för Veikkolabäcken II

Förslaget till detaljplan för Veikkolabäcken II hålls i enlighet med MBL 65 § och MBF 27 § offentligt framlagt 16.12.2019 – 31.1.2020 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. 

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i Kyrkslätts centrum, Masaby och Veikkola under framläggningstiden och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen: https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länk till handlingar)

Kommunmedlemmar och intressenter har rätt att anmärka mot planförslagen. Anmärkningarna ska lämnas skriftligen till Kyrkslätts kommunstyrelse på adressen: Kyrkslätts kommun, registraturen,
PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post på adressen kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

Den ansvariga planeraren är planläggningstekniker Mikael Pettersson,
tfn 09-2967 2533, telefontid: mån-fre 9.00 – 11.00, mikael.pettersson@kirkkonummi.fi

Invånarmöte

Ett invånarmöte hålls tisdag 14.1.2020 kl. 18.00 – 20.00 i Vuorenmäen koulus matsal, adress: Eriksgårdsvägen 5, Veikkola.

--------------------------------------------------------------------------------

Beredningsmaterialet för Stallbackens detaljplan

Beredningsmaterialet för Stallbackens detaljplan är offentligt framlagt i enlighet med MBL § 62 och MBF § 30, 25.11.2019 – 10.1.2020 vid kommunens planläggnings- och trafiksystemtjänster, Ervastvägen 2.

Man kan bekanta sig med handlingarna också vid kommunens servicepunkt samt i biblioteken i centrum, Masaby och Veikkola och på planläggningens hemsidor där de publiceras under adressen https://www.kyrkslatt.fi/framlagda-nu (länk till handlingar)

Kommunens invånare och intressenter har rätt att yttra sin åsikt om beredningsmaterialet. De skriftliga åsikterna ska lämnas under adressen: Kyrkslätts kommun, registratur, PB 20, 02401 Kyrkslätt, eller per e-post under adressen: kirjaamo@kirkkonummi.fi, innan framläggningstiden går ut.

Ansvarig planerare: kommunarkitekt Tero Luomajärvi, tero.luomajarvi@kirkkonummi.fi tel. 040 846 5657.

Invånarmöte

Hålls tisdag 10.12.2019 kl. 18.00 – 20.00 i Kyrkslätts kommunhus, Kyrkslättssalen, Ervastvägen 2. Ingång via sidodörren mot Hagatorget kl. 17.45 - 18.15.