Förändrade trafikarrangemang på Hemviksvägen i Kantvik

29.11.2022 14:05

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Motorfordonstrafikens genomfart längs Hemviksvägen från Sockermästarvägen till Kantviksvägen har förbjudits för att minska trafiken på bostadsområdet och av trafiksäkerhetsskäl. Trafiken styrs till Obbnäsvägen via de större vägarna Sockermästarvägen, Sockerbruksvägen och Kantviksvägen som bättre lämpar sig för trafik. Förbudet har trätt i kraft 26.11.2022.

 

Trafik med motoridrivet fordon förbjuden