Fakturering , villkor och prislistor

Avgifter

Avgifter inom vattenförsörjningen är anslutningsavgift, avgift för anslutningsarbete, grundavgift och bruksavgift.

När anslutningsavtalet är undertecknat tas ut av fastigheten en momsbelagd anslutningsavgift av engångskaraktär. Den bestäms enligt den totala ytan av byggnaderna på fastigheten och det huvudsakliga användningsändamålet. Till exempel är anslutningsavgiften för en egnahemshusfastighet på 140 kvadratmeter knappt 6500 euro. Anslutningsavgiften är överförbar, det vill säga om fastigheten byter ägare faktureras inte anslutningsavgiften på nytt.

Om fastighetens totala areal senare ändras t.ex. i samband med ett utvidgningsarbete ska anslutningsavtalet uppdateras att motsvara fastighetens nya totala areal. Då faktureras kunden en tilläggsanslutningsavgift som motsvarar den nya totala arealen.

Själva anslutningsarbetet och eventuella andra arbeten beställda från Kyrkslätts vatten faktureras separat. Se prislistan och serviceprislistan, länkarna nedan.

Löpande avgifter är grund- och bruksavgiften, som beskrivs utförligare nedan.

Fakturor för grund- och bruksavgifter

SÅ HÄR LÄSER DU FAKTURAN

Faktureringen av grundavgifter och bruksavgifter börjar då det installeras en vattenmätare på fastigheten.

Vattenförsörjningsfakturorna skickas fyra gånger i året.

Faktureringsperioderna är:
01.01-31.03
01.04-30.06
01.07-30.09
01.10-31.12
Faktureringskörningarna görs efter att faktureringsperioden utgått.

Faktureringen baserar sig på den föregående uppmätta förbrukningen. Den beräknade årsförbrukningen uppdateras alltid då kunden meddelar vattenmätarens mätvärde.
Den beräknade förbrukningen för nya kunder baserar sig på personantalet.
Den beräknade förbrukningen är 50 m3/person/år. Uppskattningen uppdateras då kunden meddelar sitt första mätvärde.

Om ni vill ha en utjämningsfaktura enligt den egentliga förbrukningen ska ni via KulutusWeb meddela vattenmätarens mätvärde senast vardagen efter att faktureringsperioden utgått. Om mätvärdet inte meddelats, skickar vi en faktura baserad på uppskattning.
En gång i året, i februari, skickar vi ett meddelandekort för avläsning av vattenmätaren till kunderna.
Mätvärdet kan meddelas genom att posta meddelandekortet eller via tjänsten KulutusWeb 
Man loggar in i tjänsten KulutusWeb med numret på förbrukningsstället och vattenmätaren. Dessa uppgifter finns på vattenförsörjningsfakturan.

Det lönar sig att meddela ändringar i vattenförbrukningen via tjänsten KulutusWeb eller per e-post på adressen vesimittari@kirkkonummi.fi. Sådana ändringar är t.ex. att huset blir tomt eller att det sker förändringar i invånarantalet.

Vattenförsörjningsfakturan skickas till fastighetens ägare, med vilken man ingått anslutnings- och användningsavtal.
Om fastighetens ägare vill överföra faktureringen av vattnet till en hyresgäst, ska denna skicka ett skriftligt samtycke på adressen: vesimittari@kirkkonummi.fi.
Pdf-modell för samtycket till användningsavtalet

Då fastighetens ägare byts ut ska man fylla i en blankett om bytet. Blanketten för ägarbyte.

 

Kyrkslätts Vattens avgifter och villkor


Föregående prislistor

Prislista 1.4.2022-31.3.2023
Serviceavgiftsprislista 1.4.2021-31.3.2023

Beskrivning av dataskydd