För kunden

Vill du ha textmeddelanden angående vattenförsörjningens underhållsarbeten?

 

Ägarbyte


När fastighetens ägare byts ska du göra en anmälan om ägarbyte till vattenförsörjningsverket. Den nuvarande ägaren, d.v.s. överlåtaren, ska göra en skriftlig anmälan om överlåtelsen. Vattenförsörjningsverket rekommenderar att den nuvarande ägaren och den nya ägaren tillsammans avläser vattenmätaren. Mätarställningen uppges i anmälan om ägarbyte. Den nuvarande ägaren får en slutfaktura som baseras på den angivna mätarställningen. Faktureringen av den nya ägaren börjar från och med det datum och det värde som har angetts. Vattenförsörjningsverket skickar den nya ägaren ett nytt anslutningsavtal för undertecknande.

Blankett för anmälan av ägarbyte

Fakturor för grund- och bruksavgifter

Faktureringen av grundavgifter och bruksavgifter börjar då det installeras en vattenmätare på fastigheten.

Vattenförsörjningsfakturorna skickas fyra gånger i året.

Faktureringsperioderna är:
01.01-31.03
01.04-30.06
01.07-30.09
01.10-31.12
Faktureringskörningarna görs efter att faktureringsperioden utgått.

Faktureringen baserar sig på den föregående uppmätta förbrukningen. Den beräknade årsförbrukningen uppdateras alltid då kunden meddelar vattenmätarens mätvärde.
Den beräknade förbrukningen för nya kunder baserar sig på personantalet.
Den beräknade förbrukningen är 50 m3/person/år. Uppskattningen uppdateras då kunden meddelar sitt första mätvärde.

Om ni vill ha en utjämningsfaktura enligt den egentliga förbrukningen ska ni via KulutusWeb meddela vattenmätarens mätvärde senast vardagen efter att faktureringsperioden utgått. Om mätvärdet inte meddelats, skickar vi en faktura baserad på uppskattning.
En gång i året, i februari, skickar vi ett meddelandekort för avläsning av vattenmätaren till kunderna.
Mätvärdet kan meddelas genom att posta meddelandekortet eller via tjänsten KulutusWeb 
Man loggar in i tjänsten KulutusWeb med numret på förbrukningsstället och vattenmätaren. Dessa uppgifter finns på vattenförsörjningsfakturan.

Det lönar sig att meddela ändringar i vattenförbrukningen via tjänsten KulutusWeb eller per e-post på adressen vesimittari@kirkkonummi.fi. Sådana ändringar är t.ex. att huset blir tomt eller att det sker förändringar i invånarantalet.

Vattenförsörjningsfakturan skickas till fastighetens ägare, med vilken man ingått anslutnings- och användningsavtal.
Om fastighetens ägare vill överföra faktureringen av vattnet till en hyresgäst, ska denna skicka ett skriftligt samtycke på adressen: vesimittari@kirkkonummi.fi.
Pdf-modell för samtycket till användningsavtalet

Då fastighetens ägare byts ut ska man fylla i en blankett om bytet. Blanketten för ägarbyte.

 

Kyrkslätts Vattens avgifter

Anslutningsavgift
Anslutningsarbetets avgift
Eventuellt avgifter för byggandet av tomtledningar
Utöver dessa debiteras separata grund- och bruksavgifter för vattenförbrukningen.

Vattenförsörjningsverkets anslutnings- och bruksavgifter

Såhär läser du fakturan

 

Serviceavgifter

Anslutnings- och bruksavgifter:

OBS! Grundavgiften för fastigheten baserar sig på vattenmätarens storlek.
Grundavgift för par- och egnahemshus beräknas enligt mätarstorlek: - 19 m³ / h

Vattenförsörjningens serviceavgiftsprislista  

Allmänna leveransvilkkor för vattentjänstverket

Beskrivning av dataskydd