Fiske

Försäljning av fiskelov för kommunens vattenområden:

I nätbutik www.kalakortti.com/
besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt
öppettider: må 8.30 - 17.00, ti, ons, to och fre 8.30 - 16.00.

Fiskeområdets karta

Fiskeövervakningen omhänderhas av Kyrkslätt-Sjundeå fiskeområde:

Kyrkslätt-Sjundeå fiskområde webb-sidor

Disponent:
Gabi Lindholm
tel. 050 404 2738

Övervakare:
Kenneth Nordqvist
tel. 050 331 9507

Fiskeområdets officiella anslagstavla finns på kommunhuset, besöksadress: Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt.
Kansliet är öppet må 8.30 - 17.00 samt ti, ons, to och fre 8.30-16.00.

Försäljning av tävlingslov

Från fritidskansliet tel. 040 753 8906 / fritidssekreterare Risto Rossi