Finska nämnden för fostran och utbildning

Till uppgifterna för nämnderna för fostran och utbildning hör ärenden angående småbarnspedagogik, förskoleundervisning, grundläggande utbildning, andra stadiets utbildning, av samkommuner för yrkesutbildning ordnad utbildning och morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever till den del de gäller språkgruppen i fråga.

Underställda nämnderna verkar till respektive språkgrupp hörande kommunala och privata daghem och familjedagvård, invånarparker, lekparker och klubbverksamhet samt skolor och läroanstalter som ger grundläggande utbildning och gymnasieutbildning.

Nämnderna beslutar för sin språkgrupps del också om de uppgifter som i lagstiftningen gällande småbarnspedagogik och utbildningsväsendet har anförtrotts kommunen och som i förvaltningsstadga inte anförtrotts tjänsteinnehavare.

Ledamot Ersättare
Ordf Tuovi Ronkainen  SDP Ulvija Jabbarova SDP
Vice ordf Pekka Sinisalo ProK Saara Ketola ProK
Johanna Fleming Gröna Tero Strand  SDP
Nina Bogatenko Gröna Anna-Mari Toikka Gröna
Irja Kekkonen Gröna Lauri Lavanti Gröna
Juha Oksanen Saml Carita Vilén Saml
Vesa Tarkkanen Saml Tuomas Wass Saml
Heljä Järä-Isotalo KD Pirjo Salmi KD
Aleksander Polkko KFF Arttu Lankinen Sannf
Heikki Nurmela Kirnu Martin Honkanen KFF
Sari Haapasaari C Ilona Tiainen C

Kommunstyrelsens represetant 2021-2023 Markus Myllyniemi, i reserv Tony Björk

Föredragande: bildningsdirektör Eeva-Kaisa Ikonen
Mötessekreterare: förvaltningssekreterare Tomi Koskela