Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

För elever i årkurs 1 och 2 samt elever som har beslut om särskilt stöd i årskurs 3–9 ordnas eftermiddagsverksamhet efter skoldagen. Verksamheten är frivillig och avgiftsbelagd. Observera att barn som går på eftis inte har rätt till gratis skolskjuts hem efter verksamheten. Morgon- och eftermiddagsklubbarna är öppna på morgnarna kl. 7-9 och på eftermiddagarna kl. 12-17.

Aktuellt: 

Faktureringen av klientavgifterna för hösten är försenad jämfört med den normala faktureringstidtabellen, eftersom faktureringsprogrammet har ändrats. Vänligen observera att fakturorna för hösten kan komma nära varandra. Tidtabellen för faktureringen normaliseras så fort som möjligt. Vi beklagar situationen.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Ansökningstiden till morgon- och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2020-2021 var 13.1.-1.3.2020. Om ni ännu behöver ansöka om en plats, vänligen var i kontakt med utbildningsplaneraren: tfn. 040-5867291.

Innan man lämnar in ansökan:

  • Bekanta dig noggrant med principerna för genomförande av morgon- och eftermiddagsverksamhet för skolelever i Kyrkslätt här.
    Beakta särskilt tiderna för ikraftträdelse av uppsägning av plats i verksamhet och ändringar i deltagandet.
  • Verksamhetens anordnare och gruppernas verksamhetsställen finns uppräknade i en egen avdelnig på eftermiddagsverksamhetens sidor. Kontrollera innan inlämning av ansökan vilka grupper som verkar i samband med ditt barns skola.
  • Ta i beaktande att också morgonverksamheten är avgiftsbelagd service.

Eftermiddagsverksamhet vid Papinmäen koulu

För klienterna inom handikappservicens del ansvarar vård- och omsorgsväsendet för morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Papinmäen koulu. Ansökningstiden är densamma som för skolornas eftermiddagsverksamhet och ansökningsblanketter fås från Papinmäen koulu. Den ifyllda blanketten lämnas in till skolans kansli. Ytterligare uppgifter fås av biträdande rektorn för Papinmäen koulu, tfn 040 508 1602 eller rektor, tfn 050 414 3428.

Principer för eftermiddagsverksamhet i Kyrkslätt. (Bildnings- och fritidsnämnden 12.12.2018 § 68.)

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Morgon- och eftermiddagsverksamhet
undervisning / grundläggande utbildning