Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser kan söka till morgon- och eftermiddagsverksamheten.

Ansökan om plats i morgon- och eftermiddagsverksamhet

Fortlöpande ansökan till eftermiddagsverksamheten vårterminen 2022

Fortlöpande ansökan till morgonverksamheten vårterminen 2022 

Ansökningstiden för morgon- och eftermiddagsverksamheten läsåret 2022–2023 är 28.2-20.3.2022.

Innan du lämnar in ansökan: 

Eftermiddagsverksamheten ordnas i alla skolor endast av Kyrkslätt kommun. (Enligt kommunfullmäktiges beslut 14.12.2020 § 114 ska all eftermiddagsverksamhet för skolelever ordnas i kommunens egen regi.)

Eftermiddagsverksamhet vid Papinmäen koulu

För klienterna inom handikappservicens del ansvarar vård- och omsorgsväsendet för morgon- och eftermiddagsverksamheten vid Papinmäen koulu. Ansökningstiden är densamma som för skolornas eftermiddagsverksamhet och ansökningsblanketter fås från Papinmäen koulu. Den ifyllda blanketten lämnas in till skolans kansli. Ytterligare uppgifter fås av biträdande rektorn för Papinmäen koulu, tfn 040 508 1602 eller rektor, tfn 050 414 3428.

Eftermiddagsverksamhet för skolelever

Eftermiddagsverksamheten är barnets fritid och utgångspunkten är barnets behov och intressen. Syftet med eftermiddagsverksamheten är att erbjuda handledd och uppfriskande motvikt och stöd till skolarbetet samt möjligheter till barnets egen verksamhet och vila i sällskap av en trygg vuxen. Inom verksamheten kan vi också reservera tid för läxläsning. Ett allmänt mål för eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets helhetsbetonade välbefinnande och hälsa samt att skapa en grund för god uppväxt. Genomförandet av verksamheten styrs av de riksomfattande grunderna för morgon- och eftermiddagsverksamheten för skolelever samt av kommunens egen verksamhetsplan. Eftermiddagsklubbarna är öppna skoldagarna kl. 12-17 och morgonklubbarna öppnar kl. 7.

Verksamhetsplan för morgon- och eftermiddagsverksamheten i Kyrkslätt

Alla principer för eftermiddagsverksamhet i Kyrkslätt

Morgon- och eftermiddagsverksamheten är avsedd för elever i första och andra klass och elever som får särskilt stöd i alla årskurser.

Medborgare, Barn och barnfamiljer
Utbildning - Morgon- och eftermiddagsverksamhet
undervisning / grundläggande utbildning

Mirjami Kaski

040 586 7291
mirjami.kaski@kirkkonummi.fi

Jakob West

040 126 9833
jakob.west@kirkkonummi.fi