Direktionen för affärsverket Kyrkslätts Vatten

Affärsverket Kyrkslätts Vatten är ett kommunalt affärsverk inom kommunaltekniska sektorn. Affärsverkets direktion är underställd kommunstyrelsen. Affärsverket Kyrkslätts Vvatten är underställt direktionen och handhar vattenförsörjning inom sitt verksamhetsområde enligt lagen om vattentjänster och erbjuder i mån av möjlighet vattentjänster också utanför dess eget verksamhetsområde.

Direktionen leder och övervakar affärsverkets verksamhet. Direktionen svarar för affärsverkets lönsamhet och ändamålsenligt ordnande av förvaltning och verksamhet samt av intern kontroll och riskhantering.

Ledamot Ersättare
Ordf Jens Gellin Gröna Jukka Heikkinen Gröna
Vice ordf Sanna Hartikainen Sannf Jukka Ylikoski Sannf
Risto Konttinen Saml Rimma Hyvönen Saml
Tarja Seppänen SDP Stig Nyberg SDP
Leif Wikström SFP/KD Christina Nyström SFP/KD

Föredragande: vattenförsörjningschef