Den omfattande programuppdateringen inom Kyrkslätts social- och hälsotjänster 2.6.2022 reducerar tillfälligt verksamheterna

06.05.2022 14:29

Kategori: Vård- och omsorgsväsendet

Kyrkslätts kommuns kommunfullmäktige beslutade att inte ta i bruk klient- och patientdatasystemet Apotti år 2022. Därför uppdateras de nuvarande kund- och patientdatasystemen som är i bruk (Pegasos, Pro Consona och Lifecare) till de senaste versionerna innan vård- och omsorgsfunktionerna övergår till välfärdsområdet.

2.6.2022 uppdateras systemet Pegasos, som används i hälsostationernas mottagningsverksamhet, akutmottagningen, munhälsovården, familjetjänsterna, mentalvårdstjänsterna, hemvården och vårdhemmen. På grund av uppdateringen reduceras verksamheten i en del av tjänsterna från och med 2.6.2022 för cirka 1–2 veckor. Efter det borde verksamheten återgå till det normala. Alla funktioner bibehålls, men till exempel mottagningstiderna har minskats. Innan systemet tas i bruk utbildas personalen i användningen av det, vilket också lindrigt reducerar verksamheten.