Centralvalnämnden

Centralvalnämnderna sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Centralvalnämnden 2021 - 2025

Ledamot
Ordf. Päivi Parviainen Saml
Vice ordf. Harriet Hagelberg SFP
Mikko Tahko ProK
Marjokaisa Piironen Gröna
Jarkko Kaari Sannf
 
Ersättare
1. Kristiina Ahonen SDP
2. Toni Ohvo C
3. Jorma Toivonen VF
4. Viveca Lindgren KD
5. Hannu Lyyra RN
6.  Antti Karkola Saml
7.  Sea Eklund Gröna
8.  Marjaana Munther C


Föredragande: förvaltningsdirektör
Sekreterare: ledningens assistant Gunnel Ekström