Centralvalnämnden

Centralvalnämnderna sköter de allmänna förberedelserna inför val i kommunen. Vid kommunalval sköter den dessutom kandidatuppställningen och räknar resultatet.

Ledamot
Ordf Marko Parviainen Saml
Vice ordf Harriet Hagelberg SFP/KD
Marjokaisa Piironen Gröna
Mikko Karlsson SDP
Jarkko Kaari Sannf
 
Ersättare
1. Tuula Sjölund Saml
2. Kristoffer Bondestam SFP/KD
3. Leila Preisfreund SFP/KD
4. Pertti Iivonen C
5. Tuomo Tiitinen VF

Föredragande: förvaltningsdirektör Anu Rautiainen
Sekreterare: ledningens assistant Gunnel Ekström