Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar i första hand via tjänsten Lupapiste.fi

Förfrågningar och begäran om inspektioner riktas i första hand till byggnadsinspektören, tillståndsarkitekten eller rådgivningsingenjören enligt kartan över ansvarsområden

Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör, tfn 040 5256 690, telefontid ti och to kl. 9.00-11.00

 • till byggnads- och miljönämndens myndighetsuppgifter hör byggnadstillsynsärenden som gäller detaljplaneområden (över 1500 v-m2) inom Kommuncentrums och Masaby centrums områden samt ändringstillstånd som gäller dem

Arja Sihvola, tillståndsarkitekt, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 09 2967 2673, telefontid ti och to kl. 9.00-11.00

 • undantagsärenden och avgöranden som gäller planeringsbehov
 • byggnadstillsynsärenden som gäller hästhållning
 • tillståndsärenden gällande skyddsobjekt

Laila Kankaala, byggnadsinspektör, tfn 09 2967 2318, telefontid ti och to kl. 9.00-11.00

 • byggnadstillsynsärenden på glesbygdsområden (under 1 500 v-m2) utom kommuncentrums, Äspingsbrinkens och Veikkola områden.
 • byggnadstillsynsärenden på områden där delgeneralplanen för skärgårds- och kustområden och stranddetaljplan gäller
 • byggnadsservitut

N.N., byggnadsinspektör

 • byggnadstillsynsärenden som gäller glesbygdsområden (under 1500 v-m2) och ändringstillstånd som gäller dem
  Äspingsbrinkens och Veikkola detaljplaneområden

Thomas Sjöholm, VVS-inspektör, tfn 0400 611 457

 • VVS-inspektioner, ansökningar om arbetsledare, rör- och linjesaneringar samt granskning av VVS-planer
 • åtgärdstillstånd för ändring av fastighetsspecifikt avloppsvattensystem
 • byggande av jordvärmesystem

Mohamad Abdul-Sattar, rådgivningsingenjör, tfn 040 6639927

 • arbetsledaruppgifter och anmälningar
 • slutsyner på glesbygdsområden
 • konstruktionssyner (hela kommunen)

Mikael Ojansuu, tillståndsberedare, tfn 0400 611 460

 • åtgärdstillstånd och anmälningar
 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.) på byggplatsen (på gårdsområdet)
 • ansökningar om förlängning av tillstånd

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194

 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.), då åtgärden inte gäller byggplatsen (särskilda skogsområden)

Siv Strömberg, kanslisekreterare, tfn 040 1269 259

Mirva Sapila, förvaltningssekreterare, tfn 040 1269 261

 • byggnads- och miljönämndens sekreterare
 • granskning och förberedning av ansökan om undantag och planeringsbehov
 • inköpsfakturor
   

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

 • kommunens höranden och informerande av grannar 
 • förhandsberedning av anhängiga tillståndsansökningar med undantag av avgöranden som gäller undantag och planeringsbehov
 • behandlingsskeden i miljövårdens tillståndsärenden och information om tillståndsbeslut
 • byggnadstillsynens webbsidor

Kontaktuppgifter

email: rakennusvalvonta@kirkkonummi.fi

E-postadresser är vanligtvis i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Mottagning med tidsbokning 

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT

 

tfn (09) 29671
Telefax (09) 8786 303

Elektronisk beställning av material i anslutning till utgångsuppgifter för tillståndsansökningar

I Kyrkslätt ansöker man huvudsakligen om bygglov via den elektroniska nättjänsten Lupapiste.fi