Byggnadstillsynens kontaktuppgifter

Byggnadstillsynens kontaktuppgifter


Tillståndsansökningar och begäran om anvisningar i första hand via tjänsten Lupapiste.fi.

Förfrågan om rådgivning är avgiftsfri och är vanligtvis det snabbaste sättet att reda ut ett ärende. Din förfrågan riktas till rätt behandlare och du får svaret via systemet. Vi strävar alltid efter att ge svaret så fort som möjligt. Beroende på ärendet och rusningen kan det ibland dröja innan du får svar. Vi kan gå igenom projekt också med andra myndigheter. Den genomsnittliga svarstiden är 2-14 dygn.

Daniel Grönroos, ledande byggnadsinspektör, tfn 040 5256 690, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden på detaljplaneområden som omfattas av byggnads- och miljönämndens beslutanderätt (över 1500 v-m2)
 • byggnadstillsynsärenden i Kommuncentrum, Masaby centrum och Äspingsbrinkens område och ändringstillstånd i anslutning till dem.

Arja Sihvola, tillståndsarkitekt, arja.k.sihvola@kirkkonummi.fi, tfn 09 2967 2673, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • undantagsärenden och avgöranden som gäller planeringsbehov
 • byggnadstillsynsärenden som gäller hästhållning
 • tillståndsärenden som gäller skyddsobjekt

Laila Kankaala, byggnadsinspektör, tfn 09 2967 2318, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) söder om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem med undantag av Äspingsbrinkens område
 • byggnadsservitut

Samuli Panttila, byggnadsinspektör, tfn 040 7258 822, telefontid ti och to kl. 9.00–11.00

 • byggnadstillsynsärenden (under 1500 v-m2) norr om stamväg 51 (motorvägen) och ändringstillstånd i anslutning till dem med undantag av Kommuncentrum och Masaby centrum


Tapio Lankinen,  VVS-inspektör, tfn 0400 6114 57

 • VVS-inspektioner, ansökningar om arbetsledare, rör- och linjesaneringar samt granskning av VVS-planer
 • åtgärdstillstånd för ändring av fastighetsspecifikt avloppsvattensystem och för byggande av jordvärmesystem 


Mohamad Abdul-Sattar, rådgivningsingenjör, borta 28.2 - 15.3 Tfn 040 6639 927, telefontid må-ti ja to-fre klo 9.00-11.30

 • arbetsledaruppgifter och anmälningar
 • slutsyner av ekonomibyggnader och åtgärdstillstånd
 • konstruktionssyner (hela kommunen)
 • ansökningar om förlängning av tillstånd


Mikael Ojansuu, tillståndsberedare, tfn 0400 611 460, telefontid  må-to kl.12.30–14.30

 • åtgärdstillstånd och anmälningar
 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.) på byggplatsen (på gårdsområdet)
 • förhandspresentationer av planer och rådgivning

Merja Puromies, miljöplanerare, tfn 0400 772 194

 • tillstånd för miljöåtgärder (trädfällning o.dyl.), då åtgärden inte gäller byggplatsen (särskilda skogsområden)

Siv Strömberg, kanslisekreterare, tfn 040 1269 259

 • behandlingsskeden i ärenden i anslutning till tillstånd  vilka behandlas av byggnadsinspektörer och information om tillståndsbeslut
 • anmälningar om inledande av byggande

Mirva Sapila, förvaltningssekreterare, tfn. 040 1269 261

 • byggnads- och miljönämndens sekreterare
 • behandlingsskeden i ärenden som behandlas i byggnads- och miljönämnden och information om beslut

Sari Salminen, tekniskt biträde, tfn 040 1269 260

 • kommunens höranden och informerande av grannar 
 • behandlingsskeden i miljövårdens tillståndsärenden och information om beslut

E-postadresserna är i allmänhet i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Kontaktuppgifter

E-postadresser är vanligtvis i formatet fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi om inget annat anges.

Mottagning med tidsbokning 

Besöksadress: Ervastvägen 2
Postadress: PB 20, 02401 KYRKSLÄTT

tfn 09 29671