Byggnads- och miljönämnden

Byggnads- och miljönämnden är kommunens lagstadgade byggnadstillsynsmyndighet (MBL 21 §) och kommunens miljövårdsmyndighet samt främjar natur- och landskapsskyddet i kommunen. Utöver ovan ovannämnda lagstadgade speciallagar fungerar nämnden som av kommun en förordnad myndighet, beslutar och använder kommunens beslutanderätt i följande frågor:

a. särskilda förutsättningar för bygglov på områden i behov av planering (MBL 137 §)
b. undantagsärenden (MBL 171 §)
c. tillstånd för miljöåtgärder (MBL 128 §)
d. tillsynsmyndighet för offentliga utomhusutrymmen (MBL167.2 §).

Ledamot Ersättare
Ordf Saara Huhmarniemi Gröna Emmi Wehka-aho Gröna
Vice ordf Greger Englund SFP/KD Maiju Sulin SFP/KD
Maija Lounamaa Gröna Elina Utriainen ProK
Christina Nyström SFP/KD Cenneth Lindström SFP/KD
Robert Karlsson C Pirkko Skutnabb Saml
Leena Virkki Saml Ralf Grönberg Saml
Jukka Liimatainen Saml Tommi Saranpää Saml
Santtu Vainionpää Sannf Tapio Hartikainen Sannf
Katja Juuti SDP Tero Koivuranta SDP

Föredragande: ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, tillståndsarkitekt Arja K Sihvola, miljöchef Anu Hynninen
Sekreterare: förvaltningssekreterare för byggnadstillsynen Mirva Sapila