Blanketter

Specialdiet

Länk till elektronisk blankett

Förskoleundervisning

Anmälan
Ansökan på papper (pdf) 
Bidrag för transport eller ledsagande till förskoleundervisning (länk)
Barn i förskoleundervisning har möjlighet till upprätthållande undervisning i sitt eget modersmål eller i främmande spårk som de lärt sig på annat håll, om det bildas en grupp bestående av elever i den grundläggande utbildningen. Ansökan görs på våren innan förskoleundervisningen börjar. (Länk till ansökan)
Anhållan om frånvaro från förskoleundervisning  (kommunal daghem)
Anhållan om frånvaro från förskoleundervisning (privat daghem)

Ansökan till klubb 

Elektronisk ansökan (länk)
Ansökan på papper (pdf)

Ansökan till småbarnspedagogiken  

Elektronisk ansökan (länk) 
Ansökan på papper (pdf)

Anmälan om ändring av vårdbehov 

Elektronisk blankett för anmälan om ändring av vårdbehov (länk) 
Blankett för ändring av vårdtid (pdf) lämnas in till daghemsföreståndaren / dagvårdschefen

Reservering av vårdtid 

Länk till Päikky (Fungerar med följande webbläsare: Chrome, Mozilla och Safari) 

Vårdplatsgaranti

Avtal om vårdplatsgaranti (pdf)

Faderskapsledighet

Barnets frånvaro under faderskapsledighet (pdf) lämnas in till daghemsföreståndaren/dagvårdsschefen

Uppsägning

Elektroniks uppsägning av plats i kommunal klubb, småbarnspedagogik eller förskoleundervisning (länk) 
Uppsägning av plats i kommunal klubb, småbarnspedagogik eller förskoleunderivnsing (pdf) lämnas in till daghemsföreståndaren/dagvårdschefen

Avgifter

Elektronisk inkomstutredningsblankett (länk) 
Inkomsutredningsblankett (pdf)
Ansökan om betalningsförbindelse

Servicesedel

Elektronisk ansökan om servicesedel (länk)
Ansökan om servicesedel (pdf) 
Elektronisk inkomsturedningsblankett för servicesedel till privat daghemsvård (länk) 
Inkomstutredingsblankett för servicesedel för privat daghemsvård (pdf)

Regelbok för servicesedel inom små-barnspedagogiken 1.8.2019

Blanketter för serviceproducenter

Ansökan om att bli servicesedelproducent (pdf)
Verksamhetsplan (pdf) 
Månatlig anmälan av basuppgifter (länk)

Tillfällig småbarnspedagogik

Avtalsblankett för tillfällig vård (pdf)

Ansökan om forskningstillstånd

Ansökan om forskningstillstånd (pdf)

Stöd för privat vård 

Ansökan om barnets rätt till utvidgad smånbarnspedagogik (när barnet i vård med stöd för privat vård) (.doc)