Bidrag till hem och skola-föreningar

Bidrag kan beviljas till registrerade hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar.

I detta fall beviljas bidraget skolvis. Hem och skola-föreningar kan ansöka om bidrag vid en tidpunkt som meddelas separat.