Bidrag till hem och skola-föreningar

Bidrag kan beviljas till registrerade hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar. I detta fall beviljas bidraget skolvis.

Bidraget till Hem och skola-föreningarna kan inte beviljas p.g.a. under år 2021 genomförda sparåtgärder.

Förfrågningar riktas till chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich tfn 040 733 0264 eller per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.