Bidrag till hem och skola-föreningar

Bidrag kan beviljas till registrerade hem och skola-föreningar. Om föreningen representerar vårdnadshavare till elever i flera skolor ska detta nämnas i föreningens stadgar. I detta fall beviljas bidraget skolvis.

Hem och skola-föreningarna söker bidrag med den elektroniska ansökningsblanketten, som finns på den här sidan under ansökningstiden 20.5-14.6.2019. Ansökningarna tillställs kommunen senast 14.6.2019 kl. 12:00. Försenade ansökningar beaktas inte.

Förfrågningar riktas till chefen för svensk dagvård och utbildning Mikael Flemmich tfn 040 733 0264 eller per e-post: fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi.

Ansökan