Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslät kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen.

Bidrag för kulturföreningar

Kulturföreningar i Kyrkslätt kan få bidrag för idkande och befrämjande av kulturverksamhet av kommunen. Kommunens uppgift är att stöda kulturverksamhet i kommunen. Kyrkslätts kommun stöder lokal kulturverksamhet med organisationsbidrag som delas ut varje år.

Bildnings- och fritidsnämnden beslutar om principer för beviljande av bidrag. Fritidssektionen som lyder under nämnden beslutar om beviljande av bidrag. Principerna har fastställts i bidragsreglementet.

Kulturväsendets personal hjälper och ger råd i upprättandet av bidragsansökningar.

Bidrag beviljas som allmänna bidrag för regelbunden verksamhet samt som projektbidrag bl.a. för ordnande av evenemang och utveckling av verksamheten. Organisationsbidrag beviljas inte till privatpersoner.

Ansökningstider 2020

Förskott på verksamhetsavtalsbidrag,  senast 15.1.2020 före kl. 16.00.
Verksamhetsavtalsbidrag 37 600 €, ansökan senast 15.1.2020 kl. 16:00.
Förskott på allmänna bidrag, 31.1.2020 kl. 16.00.
Allmänna bidrag 57 000 €, senast 31.3.2020 kl. 16:00.
Projektbidrag till registrerade organisationer 11 100 €, senast 31.3.2020 kl. 16:00.
Projektbidrag till oregistrerade sammanslutningar och grupper 4 000 €, senast 31.3.2020 kl. 16:00.
Gruppen eller sammanslutningen ska bestå av minst tre personer, av vilka minst en är bosatt i Kyrkslätt. Projektet ska genomföras i Kyrkslätt under år 2020. 
Projektbidrag till registrerade organisationer 4 000 €, senast 30.9.2020 kl. 16:00.

Vid fördelning av bidrag prioriteras utveckling av kulturverksamhet för barn och unga, och i fråga om projektbidragen särskilt utveckling av den lokala verksamheten.

Hederspriser 800 €, förslagen ska lämnas in senast 15.5.2020 kl. 16:00.
Som grund för beviljande år 2020 är förtjänstfullt arbete inom den visuella konstens branch i Kyrkslätt. Hederspriset kan beviljas en i Kyrkslätt hemmahörande meriterad förening eller föreningsmedlem. Förslagen ska göras på en blankett för ändamålet.

Försenade ansökningar beaktas inte. Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.

Ansökningarna ska göras upp på de ansökningsblanketter som kommunen anvisat.

Den fullständiga kungörelsen finns på Kyrkslätts kommuns websidor.
Ansökningsblanketter och -anvisningar finns att få på Kyrkslätts kommuns servicekontor (Kyrkslätt, Ervastvägen 2, 1 vån.).

Bidragsansökningarna ska vara framme inom utsatta tider.

Postadress: Kyrkslätts kommun, PB 20, 02401 Kyrkslätt
Gatuadress: Kyrkslätts kommuns servicekontor, Ervastvägen 2, 1 vån., Kyrkslätt.

e-post: kirjaamo@kirkkonummi.fi

Ytterligare information om ansökan om bidrag fås på kulturkansliet 09 29671 (växel), kulttuuri@kirkkonummi.fi

Medborgare, Företag och samfund, Föreningar och organisationer
Kultur,Kultur - Konst
förmåner / understöd (bidrag), understödsslag / verksamhetsbidrag, ömsesidig aktivitet / kulturverksamhet

Maaret Eloranta

040 001 2872
maaret.eloranta@kirkkonummi.fi

Kulturdirektör