Barn årskurserna 1–6

Utbud områdesvis:(uppdaterat 21.9.2022) 

Veikkola

Tisdag:

MyHobby Upptäck naturen!

En utomhusklubb där vi lär oss om naturen och tar tillvara vad den har att erbjuda. Vi smakar på olika växter som finns i skogen, växtkännedom hör till programmet, liksom pyssel av naturmaterial och småskalig odling. Programmet anpassas enligt årstid och deltagarnas önskemål. Lämpliga kläder som tål väder och vind behövs. Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f, Lärare Trädgårdsmästare Leonna Aho-Ryhänen. Tisdagar i Sjökulla skola:

Kl. 12.30-13.15 åk 1-2

Kl. 13.30-14.15 åk 1-2

Klassrum: Lerverkstaden som vi har i B-huset. Från och med 22.8.2022 med avslut 14.12.2022. Inga handledningsgånger under höstlovsveckan 42. Handledningsspråk: svenska. ANMÄLAN: Anmälning från och med 15.8.2022 via google-formulär på Luckan Kyrkslätts webbplats: https://kyrkslatt.luckan.fi/.

MyHobby Trickmotion + avslappning

Avgiftsfri klubb för trickmotion för åk 1–6, tisdagar kl. 17-17.45 i Vuorenmäen koulus gymnastiksal. Tidpunkt: 30.8.2022 - 22.11.2022 (ingen verksamhet höstlovsveckan 42). Kom och motionera, göra trick och träna även avslappning tillsammans! I en trevlig och uppmuntrande atmosfär får var och en pröva och syssla utan tävling och njuta av att röra på sig. Trickmotion utvecklar balansen, koordinationen och spänsten samt de mentala färdigheterna. Om vädret tillåter kan gruppen också röra sig utomhus. Utrustning: lämplig klädsel för motion, dricksflaska. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10872

MyHobby Salamat-sportklubb för medlemmar i eftermiddagsklubbar!

Salamat besöker under hösten eftermiddagsklubbarna Sjökulla skola, Veikkolan koulu och Vuorenmäen koulu (två gånger per eftermiddagsklubb).

Onsdag:

MyHobby-foto- och animationsklubb för elever i årskurserna 3–5!

På klubben bekantar vi oss mångsidigt med olika fotograferings- och animationstekniker. Det viktiga i klubben är glädjen av att göra saker tillsammans, skapande experiment och utveckling av det egna uttrycket. På kursen krävs inget tidigare kunnande. Om möjligt, ta med dig egen telefon eller surfplatta med gratisprogrammet stop motion nedladdat. MyHobby-bildkonstklubben ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster och är gratis för den som deltar i klubben. Klubben är inte en del av den grundläggande konstundervisningen. Onsdagar 15.30–17.00, höstterminen 7.9.2022–16.11.2022 i Vuorenmäen koulu. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10833

Torsdag:

MyHobby Konstklubben Kameleonten för elever i åk 1–3!

I Röda stugan i Veikkola (Impivaaravägen 3) torsdagar kl. 14.15-15.15, 1.9.2022 - 15.12.2022. Ingen träff höstlovsveckan 20.10. Konstklubben Kameleonten är en konstklubb som ändrar varje gång. Vid de olika träffarna fokuserar vi på en konstform eller kombinerar flera! Det utlovas åtminstone ordkonst, bildkonst, framställningskonst, konsthantverk och mycket annat. I gruppen får man med hjälp av konsten bekanta sig med sig själv och andra. Tidigare erfarenhet eller kunskaper behövs inte. Gruppens handledare är artesan och hantverkare Maarit Orko och ordkonstintresserade Mirka Orko, som har studerat dramapedagogik. Dessutom deltar gästande konstnärer. Arrangör: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Handledningsspråk: finska. YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLNINGAR: maarit.orko2@gmail.com

MyHobby Konstklubben Kameleonten för elever i åk 4–6!

I Röda stugan i Veikkola (Impivaaravägen 3) torsdagar kl. 15.15-16.30, 1.9.2022 - 15.12.2022. Ingen träff höstlovsveckan 20.10. Konstklubben Kameleonten är en konstklubb som ändrar varje gång. Vid de olika träffarna fokuserar vi på en konstform eller kombinerar flera! Det utlovas åtminstone ordkonst, bildkonst, framställningskonst, konsthantverk och mycket annat. I gruppen får man med hjälp av konsten bekanta sig med sig själv och andra. Tidigare erfarenhet eller kunskaper behövs inte. Gruppens handledare är artesan och hantverkare Maarit Orko och ordkonstintresserade Mirka Orko, som har studerat dramapedagogik. Dessutom deltar gästande konstnärer. Arrangör: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Handledningsspråk: finska
YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLNINGAR: maarit.orko2@gmail.com

MyHobby Konstklubben Kameleonten för elever i åk 4–6!

I Röda stugan i Veikkola (Impivaaravägen 3) torsdagar kl. 16.30-17.45, 1.9.2022 - 15.12.2022. Ingen träff höstlovsveckan 20.10. Konstklubben Kameleonten är en konstklubb som ändrar varje gång. Vid de olika träffarna fokuserar vi på en konstform eller kombinerar flera! Det utlovas åtminstone ordkonst, bildkonst, framställningskonst, konsthantverk och mycket annat. I gruppen får man med hjälp av konsten bekanta sig med sig själv och andra. Tidigare erfarenhet eller kunskaper behövs inte. Gruppens handledare är artesan och hantverkare Maarit Orko och ordkonstintresserade Mirka Orko, som har studerat dramapedagogik. Dessutom deltar gästande konstnärer. Arrangör: Kirkkonummen kirjaston ystävät ry
Handledningsspråk: finska
YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLNINGAR: maarit.orko2@gmail.com

MyHobby Aktivitetsklubb för 9–12-åringar!

I Veikkola ungdomslokal, Koskisvägen 3 På klubben får du prova bl.a. pärlvävning, keramikarbete, pappersskulpturer och småskalig bakning / matlagning. Anmäl dig modigt med, även om du saknar tidigare erfarenhet. I klubbtiden ingår introduktion och slutstädning. När arbetet blivit färdigt kan du gå hem redan tidigare. Vi samlas kl. 13.00–15.30 följande dagar: 22.9, 6.10, 13.10, 27.10, 3.11, 17.11, 24.11, 8.12, 15.12.2022. Handledningsspråk: finska. YTTERLIGARE INFORMATION OCH ANMÄLAN: Ungdomsledare Minna Sunnarborg-Viljanen tfn 040 8320408, anmälningstiden börjar 15.8. GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=sv&t=952

Masaby

Tisdag:

MyHobby-bildkonstklubb för elever i årskurserna 1–2!

MyHobby-bildkonstklubben är en konstgrupp för elever i årskurserna 1–2. I klubben bekantar vi oss mångsidigt med olika tekniker inom bildkonst. I klubben ritar och målar vi, formar, bygger och skapar grafik mm. Det viktiga i klubben är glädjen av att göra saker tillsammans, skapande experiment och utveckling av det egna uttrycket. MyHobby-bildkonstklubben ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster och är gratis för den som deltar i klubben. Bildkonstklubben är inte grundläggande konstundervisning. Tisdagar kl. 14.30–15.30, höstterminen 30.8.2022–31.12.2022 i Kartanonrannan koulu. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10854

MyHobby Salamat-sportklubb för medlemmar i eftermiddagsklubbar!

Salamat besöker under hösten eftermiddagsklubbarna i Bobäcks skola, Masalan, Nissnikun och Kartanorannan koulu (två gånger per eftermiddagsklubb).

MYHOBBY Fäktning & Laserskytte

MyHobby-introduktionskursen i värjfäktning och springskytte är avsedd för barn som fyllt 8 år och äldre. Du behöver ingenting mer än basutrustning för innemotion (mjuka skor och kläder med långa byxben och långa ärmar), vi lånar ut övrig utrustning. Fäktning är en spännande, snabb och trygg kampsport. Du sätter dig bäst in i den genom en introduktionskurs där du lär dig nya färdigheter i riddarstämning. Fäktning ger effektiv motion med hjälp av lek och glädje, och man kan utvecklas ända till olympier om man så önskar. Springskytte, det vill säga laserskytte, är en del av en modern femkamp där man skjuter på tavla med laserpistol och däremellan springer korta sträckor. På introduktionskursen lär du dig hur pistolskytte fungerar tryggt med laser. Du lär dig också att lugna ner dig, sikta och träffa, och sedan börja springa häftigt. Lärare på kursen är yrkestränare Paula Soitiala som är flerfaldig finsk mästare. Tisdagar 4.10–15.11.2022 kl. 16.00–17.00 i Masalan koulus gymnastiksal (obs! inga träningar 18.10). ANMÄLAN: OBS! Gruppen är nästan fullbokad. Du kan fråga om lediga platser via veikot.info@gmail.com.

Onsdag:

Ekoluutios TALENT Miljöskola!

Mångsidig naturhobby där du får bekanta sig med teman som gäller naturen och miljön, bl.a. genom vetenskap och konst, samt träna dina utflyktsfärdigheter, laga utflyktsmat och spela utespel. Verksamheten sker huvudsakligen utomhus, så klädsel enligt väderleken. Labradoren Sansa besöker miljöskolan som hjälplärare. Höstterminens grupper 7.9–7.12.2022 i Nissnikun koulu: årskurserna 3–6, onsdagar kl. 17.30–18.30. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN per e-post till adressen pia.reimavuo@ekoluutio.fi.  I gruppen ryms 6 elever/grupp. Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in. Om eleven har behov av kontinuerlig individuell handledning eller omsorg, bör eleven ha med sig en egen assistent för att verksamheten ska vara smidig och trygg. 

MYHOBBY-TEATERGRUPP för 9–12-åringar

MyHobby-teaterkursen i Masalan Nuorisoteatteri är ett bra sätt att ta en titt in i teaterns värld. På kursen bekantar vi oss med teater och improvisation genom lek och övningar. Vårt syfte är att ha skoj och prova på att uttrycka oss själva. Tidigare erfarenhet behövs inte! MyHobby-teaterklubben ordnas av stödföreningen Masalan nuorisoteatterin kannatus ry. Gruppen samlas onsdagar kl. 16.00–17.30 i Ljusdala teaterhus, Ljusdalavägen 9, 02430 Masaby. Teaterklubben samlas 5 gånger: 28.9, 5.10, 12.10, 26.10 och 2.11. OBS! Ingen klubb på höstlovet 19.10. ANMÄLAN: https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=971

Torsdag:

MyHobby Skapande dans & yoga

Avgiftsfri klubb för åk 1–6, torsdagar kl. 16-16.45 i Kartanonrannan koulus gymnastiksal. Tidpunkt: 1.9.2022 - 24.11.2022 (ingen verksamhet höstlovsveckan 42). Kreativt uttryck av rörelse och lugnande yogapositioner i en avslappnande och uppmuntrande atmosfär! Huvudvikten ligger på att stödja egna dansuttryck och egen kreativitet, vilket utvecklar bland annat självsäkerheten och problemlösningsförmågan. Dans och yoga utvecklar enligt forskningar hjärnan, kroppen, empatin och problemlösningsförmågan. I början av hösten då vädret är bra kan gruppen samlas även utomhus, utrustning enligt väder. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=9895

Fredag: 

MyHobby-teaterklubb för barn i åldern 7–12 år (ryskspråkig)

Fredagar i ungdomslokalen i Masaby kl. 18–19. I gruppen ryms max. 10–12 barn. Tid: 2.9–16.12 (inte på höstlovet vecka 42). I teaterklubben övar vi på att arbeta i grupp och fungera tillsammans med hjälp av olika lekar och dramaövningar. Gruppen bekantar sig med teaterpraxis och processen bakom förberedelser inför en föreställning. Arbetets resultat presenteras i en föreställning i maj. ANMÄLAN: integro.ry@gmail.com

MyHobby-teatergrupp för 9–12-åringar!

MyHobby-teaterkursen i Masalan Nuorisoteatteri är ett bra sätt att ta en titt in i teaterns värld. På kursen bekantar vi oss med teater och improvisation genom lek och övningar. Vårt syfte är att ha skoj och prova på att uttrycka oss själva. Tidigare erfarenhet behövs inte. MyHobby-teaterklubben ordnas av stödföreningen Masalan nuorisoteatterin kannatus ry. Teaterklubben sammankommer 5 gånger: onsdag 28.9, 5.10, 12.10, 26.10 och 2.11 kl. 16–17.30. Kursen är avsedd för 9–12-åringar. Kursen ordnas i Masalan nuorisoteatteri: Ljusdala teaterhus, Ljusdalavägen 9, 02430 Masaby. ANMÄLAN: https://www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=971

Centrum

Måndag: 

MyHobby Upptäck naturen!

En utomhusklubb där vi lär oss om naturen och tar tillvara vad den har att erbjuda. Vi smakar på olika växter som finns i skogen, växtkännedom hör till programmet, liksom pyssel av naturmaterial och småskalig odling. Programmet anpassas enligt årstid och deltagarnas önskemål. Lämpliga kläder som tål väder och vind behövs. Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f, Lärare Trädgårdsmästare Leonna Aho-Ryhänen. Måndagar i Bobäcks skola:

Kl. 13-13.45 åk 1 GRUPPEN ÄR FULLBOKAD

Kl. 14-14.45 åk 2 GRUPPEN ÄR FULLBOKAD

Klassrum: Klassrum 130 (slöjdsal). Från och med 22.8.2022 med avslut 14.12.2022. Inga handledningsgånger under höstlovsveckan 42. Handledningsspråk: svenska. ANMÄLAN: Anmälning från och med 15.8.2022 via google-formulär på Luckan Kyrkslätts webbplats: https://kyrkslatt.luckan.fi/.

MyHobby Trickyoga + avslappning A

Avgiftsfri klubb för åk 1–6, måndagar kl. 14.45-15.30 i Kyrkslätts simhalls övre sal. Tidpunkt: 29.8.2022 - 21.11.2022 (ingen verksamhet höstlovsveckan 42). Vi bekantar oss med fysiska yogaövningar i en lekfull atmosfär där alla är stjärnor! Vi gör mångsidigt akrobatiska trickyogaövningar på varje deltagares egen nivå, trevlig djuryoga och avslappnande övningar. Yogaövningarna utvecklar förutom den fysiska kraften och spänsten också självkännedomen, koncentrationsförmågan och den positiva inställningen. I yoga lär vi oss att röra oss för rörelseglädjens skull, och det passar utmärkt för alla, såväl för dem som rör sig mycket som för dem som börjar på sin första motionshobby. Utrustning: lämplig klädsel för motion, dricksflaska. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10603

MyHobby-käpphästklubben!

En avgiftsfri klubb för elever i de lägre årskurserna! Måndagar kl. 17.00-18.00, 12.9 - 28.11.2022. Ingen verksamhet höstlovsveckan. Klubben består av lek, rörelse och lekfulla tävlingar. Klubben hålls utomhus, så klä dig enligt väder och ta med din egen käpphäst. Vi samlas framför Kirkkonummen Liikuntakeskus och förflyttar oss tillsammans ut i terrängen. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: Anmälningar med rubriken MyHobby/Kepparikerho på e-postadressen asiakaspalvelu@kirkkonummen-liikuntakeskus.net. Platserna delas ut i anmälningsordning. Kontaktperson Tarja Kuusijärvi.

MyHobby Harry Potter-klubb för åk 3–4 (Tvåspråkig)

I Harry Potter-klubben skapar vi innehållet tillsammans, enligt deltagarnas intressen och önskemål. Vi kommer att dyka in i Harry Potters värld och pyssla trollstavar, baka sorteringshattmuffinsar och spela spel. Vi lyssnar på ljudboken Harry Potter och de vises sten och har frågesporter. Flyg med oss till Hogwarts! Måndagar kl. 13.30–14.15, 12.9–28.11 (ej under höstlovsveckan 42), vid biblioteket Fyyri. Handledningsspråk: finska & svenska. ANMÄLAN: Anmäl dig här. Tilläggsinformation: Heidi Schreiber, heidi.schreiber00@icloud.com

MyHobby Harry Potter-klubb för åk 3–4 (på finska)

I Harry Potter-klubben skapar vi innehållet tillsammans, enligt deltagarnas intressen och önskemål. Vi kommer att dyka in i Harry Potters värld och pyssla trollstavar, baka sorteringshattmuffinsar och spela spel. Vi lyssnar på ljudboken Harry Potter och de vises sten och har frågesporter. Flyg med oss till Hogwarts! Måndagar kl. 14.15–15.15, 12.9–28.11 (ej under höstlovsveckan 42), vid biblioteket Fyyri. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD. Tilläggsinformation: Heidi Schreiber, heidi.schreiber00@icloud.com

MyHobby Harry Potter-klubb för åk 3–6 (Tvåspråkig)

I Harry Potter-klubben skapar vi innehållet tillsammans, enligt deltagarnas intressen och önskemål. Vi kommer att dyka in i Harry Potters värld och pyssla trollstavar, baka sorteringshattmuffinsar och spela spel. Vi lyssnar på ljudboken Harry Potter och de vises sten och har frågesporter. Flyg med oss till Hogwarts! Måndagar kl. 15.30–16.30, 12.9–28.11 (ej under höstlovsveckan 42), vid biblioteket Fyyri. Handledningsspråk: finska & svenska. ANMÄLAN: Anmäl dig här.Tilläggsinformation: Heidi Schreiber, heidi.schreiber00@icloud.com

Idrottsklubb för barn i åldern 7–12 år (ryskspråkig)

Måndagar kl. 16–17, Gesterbyn koulu. I gruppen ryms max. 10–12 barn. Tid: 19.9–19.12. (inte på höstlovet vecka 42). Barnen bekantar sig med olika idrottsgrenar, så som korgboll, volleyboll, innebandy, fotboll och annat, leker tillsammans, lär känna andra barn och finner nya kamrater. Vi utför olika övningar och tävlingar. Till slut har barnen grundläggande kunskaper om sporten genom att pröva och kan idka grenen antingen själva eller med kamrater samt kan kommunicera med varandra via sporten. ANMÄLAN: integro.ry@gmail.com

MyHobby Salamat-sportklubb för medlemmar i eftermiddagsklubbar!

Salamat besöker under hösten eftermiddagsklubbarna i Winellska skola, Gesterbyn. Heikkilän, Jokirinteen, Kantvikin och Laajakallion koulu (två gånger per eftermiddagsklubb).

Tisdag:

MyHobby Trickyoga + avslappning A

Avgiftsfri klubb för åk 1–6, tisdagar kl. 14.45-15.30 i Kyrkslätts simhalls övre sal. Tidpunkt: 30.8.2022 - 22.11.2022 (ingen verksamhet höstlovsveckan 42). Vi bekantar oss med fysiska yogaövningar i en lekfull atmosfär där alla är stjärnor! Vi gör mångsidigt akrobatiska trickyogaövningar på varje deltagares egen nivå, trevlig djuryoga och avslappnande övningar. Yogaövningarna utvecklar förutom den fysiska kraften och spänsten också självkännedomen, koncentrationsförmågan och den positiva inställningen. I yoga lär vi oss att röra oss för rörelseglädjens skull, och det passar utmärkt för alla, såväl för dem som rör sig mycket som för dem som börjar på sin första motionshobby. Utrustning: lämplig klädsel för motion, dricksflaska. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10604

MyHobby-innebandyklubb för elever i årskurserna 1–3!

Om du vill kan du ta med dig egen dricksflaska, egen klubba och egna inomhusskor!
På klubben tränar man de grundläggande färdigheterna och motoriken i innebandy, rör på sig tillsammans och spelar naturligtvis. Vi tar också emot idéer och önskemål om klubbens innehåll av deltagarna. Klubben ordnas i samarbete mellan Kyrkslätts kommun och Kirkkonummi Rangers. Tisdagar i Jokirinteen koulu, kl. 15.15–16.00. Höstterminen: 13.9–13.12 (Ingen verksamhet höstlovsveckan eller 6.12). Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: valmennuspaallikko@kirkkonummirangers.fi

Onsdag:

MyHobby Upptäck naturen!

En utomhusklubb där vi lär oss om naturen och tar tillvara vad den har att erbjuda. Vi smakar på olika växter som finns i skogen, växtkännedom hör till programmet, liksom pyssel av naturmaterial och småskalig odling. Programmet anpassas enligt årstid och deltagarnas önskemål. Lämpliga kläder som tål väder och vind behövs. Arrangör: Kyrkslättnejdens ungdomsförbund KNUF r.f, Lärare Trädgårdsmästare Leonna Aho-Ryhänen. Onsdagar i Winellska skolan:

Kl. 13-13.45 åk 1

Kl. 14-14.45 åk 2

Kl. 15-15.45 åk 3-6

Från och med 22.8.2022 med avslut 14.12.2022. Inga handledningsgånger under höstlovsveckan 42. Handledningsspråk: svenska. ANMÄLAN: Anmälning från och med 15.8.2022 via google-formulär på Luckan Kyrkslätts webbplats: https://kyrkslatt.luckan.fi/.

MyHobby Naturagenternas höstäventyr för åk 1-3!

Onsdagar kl. 14.30–16.00, 7.9–23.11.2022 (inte på höstlovsveckan) På den avgiftsfria MyHobby-hobbyklubben utforskar man naturen, går ut på äventyr i närskogarna, tränar utflyktsfärdigheter, bygger kojor och pysslar av återvinnings- och naturmaterial. Under kursen får barnen göra naturagentsuppgifter och hjälpa djur i naturen. Man bekantar sig med naturens underbara värld med flera olika sinnen, genom att forska själv och göra. Klubben avslutas med att klubbmedlemmarna får diplom och blir naturagenter. Förse barnet med egen matsäck och kläder enligt vädret. Vi samlas framför bibliotekshuset Fyyri, därifrån vi går till fots till småbarnspedagogikens kåta, skogsdungarna vid Finnsbacka och Lyan eller in i Fyyri. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=sv&t=10976

MyHobby-bildkonstklubb för elever i årskurserna 2–4!

I klubben bekantar vi oss mångsidigt med olika tekniker inom bildkonst. På klubben ritar och målar vi, formar lera, bygger och skapar grafik mm. Det viktiga i klubben är glädjen av att göra saker tillsammans, skapande experiment och utveckling av det egna uttrycket. MyHobby-bildkonstklubben ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster och är gratis för den som deltar i klubben. Bildkonstklubben är inte grundläggande konstundervisning. Gruppen samlas på Bildkonstkolan i Hindersby onsdagar kl. 14.15–15.45, höstterminen 7.9.2022–16.11.2022. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10855

TALENT för barn i åldern 7–11!

Onsdagar i Laajakallion koulu kl. 17.50–18.40 under perioden 31.8–14.12.2022. Talent-gruppen är avsedd för barn i skolåldern som behöver särskilt stöd. I gruppen rör vi oss mångsidigt och stärker och utvecklar i synnerhet kroppskontrollen och grundläggande rörelsefärdigheter. Timmen består av uppvärmning, färdighets- och övningsavsnitt och banträning med redskap och utrustning enligt tema. Till slut har vi en avkopplande stund. Under lektionen kan vi bl.a. hänga i ringarna, balanser på olika redskap, öva olika slags hopp och träna olika bollspelsfärdigheter. Målet är att få en givande och trevlig motionshobbystund för barnet. Gruppen är avgiftsfri för deltagarna. Gruppen ordnas i samarbete med Kyrkslätts fritidstjänster. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: https://kirku.myclub.fi/flow/events/4356375                              

Ekoluutios TALENT Miljöskola för eleverna i Papinmäen koulu!

Mångsidig naturhobby där du får bekanta sig med teman som gäller naturen och miljön, bl.a. genom vetenskap och konst, samt träna dina utflyktsfärdigheter, laga utflyktsmat och spela utespel. Verksamheten sker huvudsakligen utomhus, så klädsel enligt väderleken. Labradoren Sansa besöker miljöskolan som hjälplärare. Höstterminens grupper 7.9–7.12.2022, i Papinmäen koulu: årskurserna 1–6, onsdagar kl. 15.30–16.30. (Obs, denna grupp är endast avsedd för elever i Papinmäen koulu.) Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN per e-post till adressen pia.reimavuo@ekoluutio.fi.  I gruppen ryms 6 elever/grupp. Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in. Om eleven har behov av kontinuerlig individuell handledning eller omsorg, ska eleven ha med sig en egen assistent för att verksamheten ska vara smidig och trygg. 

Torsdag:

MyHobby KNUF Torsdagsklubb för årskurs 3-6!

I Luckan i Köpcentrum Kirsikka, torsdagar grupp 1 kl.15-16, från och med 8.9.2022 med avslut 15.12.2022. Inga handledningsgånger under höstlovsveckan 42. Vi leker, pysslar och spelar bordsspel med mera. Luckan bjuder på mellanmål. Handledningsspråk: svenska. ANMÄLAN:  Anmälning från och med 15.8.2022 via google-formulär på Luckan Kyrkslätts webbplats: https://kyrkslatt.luckan.fi/.

MyHobby KNUF Torsdagsklubb för årskurs 3-6!

I Luckan i Köpcentrum Kirsikka, torsdagar grupp 2 kl. 16-17, från och med 8.9.2022 med avslut 15.12.2022. Inga handledningsgånger under höstlovsveckan 42. Vi leker, pysslar och spelar bordsspel med mera. Luckan bjuder på mellanmål. Handledningsspråk: svenska. ANMÄLAN:  Anmälning från och med 15.8.2022 via google-formulär på Luckan Kyrkslätts webbplats: https://kyrkslatt.luckan.fi/.

MyHobby-karateklubb för 7–12-åringar

MyHobby-karateklubben för barn samlas torsdagar kl. 16.30-17.30 i salen i Jokirinteen koulu. Klubbens tidpunkt: 1.9 - 15.12.2022 (ingen verksamhet på höstlovet vecka 42). I klubben leker vi rörliga lekar och bekantar oss med grunderna i karate. Lämplig klädsel är T-tröja och träningsbyxor. Åldersgränsen är 7–12 år. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN och ytterligare information: www.shuyokai.fiinfo@shuyokai.fi.

MyHobby-bildkonstklubb för elever i årskurserna 2–5!

I klubben bekantar vi oss mångsidigt med olika tekniker inom bildkonst. På klubben ritar och målar vi, formar lera, bygger och skapar grafik mm. Det viktiga i klubben är glädjen av att göra saker tillsammans, skapande experiment och utveckling av det egna uttrycket. MyHobby-bildkonstklubben ordnas i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster och är gratis för den som deltar i klubben. Bildkonstklubben är inte grundläggande konstundervisning. Torsdagar kl. 14.30 - 16.00, höstterminen 8.9.2022–17.11.2022. Bildkonstskolan i Hindersby, Gamla Hindersbyvägen 19 B, 02400 Kyrkslätt. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10847

MyHobby-kursen Vi skapar i lera för elever i årskurserna 3–6!

På kursen bekantar vi oss med röd- och vitlera och formar bl.a. vaser, krukor och djur. I verkstaden lär vi känna lera som material, går igenom grunderna i att forma lera och väljer en lämplig teknik för arbetet. Vi bekantar oss också med olika typer av ornamenteringstekniker och glasyrer. Lera är ett mjukt och formbart material. Det är avkopplande och roligt att jobba med lera. Kom ensam eller med en kamrat. Kursen är avgiftsfri. Torsdagar 15.45–18.00, höstterminen 8.9.2022–17.11.2022, Kirkkonummen Kipinä. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://www.opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=fi&t=10824

MyHobby-pysselklubb för barn i åldern 7–12 år (ryskspråkig)

Torsdagar kl. 17.15–18.15 i Luckans lokaler (Saloviusvägen 3). I gruppen ryms max. 10–12 barn. Tid: 1.9–15.12 (inte på höstlovet vecka 42). Pysselklubben är lik en handarbetslektion. Med barnen gör vi olika handarbeten bl.a. av papper, papp, naturmaterial, tyg och övriga material. Pyssel utvecklar barnens kreativitet och fantasi samt finmotoriska färdigheter. På timmarna försöker vi också utnyttja återvunna material som ger barnet insikt om hållbar utveckling och färdighet att bearbeta och sedan återanvända gamla saker. ANMÄLAN:  integro.ry@gmail.com

TALENT dans och yoga för eleverna i Papinmäen koulu!

Torsdagar kl. 9.15–10 i Papinmäkis sal 1.9–24.11.

Fredag: 

Kom med i MyHobby-klubben Unga Metallsökare!

I vår jordmån hittar vi ibland gamla föremål och till och med skatter. I jordens innandöme kan det finnas föremål från förhistorisk och historisk tid, såsom det hände till exempel sommaren 2020 då man i Porkala by i Kyrkslätt hittade en penninggömma med hundratals mynt från 1700-talet. Kom med och lär dig vad allt som gömmer sig i Finlands jordmån och hur man letar efter gamla skatter. I klubben lär du dig om regler och tillvägagångssätt för metallsökning och du får bekanta dig med att arbeta med metalldetektor. Fredagar 2.9.2022 - 23.9.2022 kl. 15.00-17.30, Ragvalds museiområdes drängstuga och museiområdets omgivning. Överbyvägen 140, 02400 Kyrkslätt. Alla 10–17-åriga Kyrkslättsbor kan delta.  Klubben är avgiftsfri för deltagarna och alla är försäkrade för klubbens del. Hobbygruppens storlek minst 7, max 12 deltagare. ANMÄLAN och ytterligare information: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD. https://forms.office.com/r/iU0JBeyFuX, petra.vairimaa@evenio.fi, tfn 050-5600333

MyHobby pianogrupp för 10–12-åringar!

På lektionerna lär vi oss basfärdigheter i pianospel, notläsning, improvisation och komposition. Gruppen samlas i Villa Haga, Tjänstevägen 5, fredagar kl. 15.15–16.00, 2.9.2022–9.12.2022. Ingen undervisning under höstlovet 22.10. Lärare Helmi Nyman. Handledningsspråk: finska. ANMÄLAN: GRUPPEN ÄR FULLBOKAD, du kan anmäla dig som reserv https://opistopalvelut.fi/kirkkonummi/course.php?l=sv&t=10458

MyHobby-simklubb för barn i åldern 7–12 år/ nybörjare (ryskspråkig)

Fredagar kl. 17.30–18.15. Kyrkslätts simhall, terapibassängen. I gruppen max. 10 barn. Tid: 2.9–14.10 Sammanlagt 7 gånger. Simklubbens huvudmål är att vänja sig att vara i vattnet på ett tryggt sätt och att stärka barns och ungas färdigheter: att röra sig i vattnet, flyta och simma traditionellt. Under simlektionen tränar vi olika simstilar enligt kunnandet och prövar på nya. Dessutom utför vi övningar i vattnet och vid bassängkanten, t.ex. dykning, hopp osv. GRUPPEN ÄR FULL.

MyHobby-simgrupp för barn i åldern 7–12 år/ kunniga simmare (ryskspråkig)

Fredagar kl. 18.30–19.15. Kyrkslätts simhall, terapibassängen. I gruppen max. 10 barn. Tid: 2.9–14.10 Sammanlagt 7 gånger. Simklubbens huvudmål är att vänja sig att vara i vattnet på ett tryggt sätt och att stärka barns och ungas färdigheter: att röra sig i vattnet, flyta och simma traditionellt. Under simlektionen tränar vi olika simstilar enligt kunnandet och prövar på nya. Dessutom utför vi övningar i vattnet och vid bassängkanten, t.ex. dykning, hopp osv. GRUPPEN ÄR FULL.