Badstränder

Välkommen!

Underhållet av badstränder

Underhållstjänsterna ansvarar för underhållet av badstränderna. Ytterligare information av planmästaren tfn 040 506 1426.

Vattenkvalitet

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor under punkten Uimavesien valvonta.
 
Badständer på Kyrkslätt kommuns kartan http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/fuT2

Allmänna badstränder

På Djupströms badstrand ordnas simövervakning dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 3.6.-4.8.2019. 
OBS! På Kyrkslätts kommuns övriga badstränder ordnas ingen övervakning.

Mindre allmänna badstränder

  • Kylmälä, Sjökullavägen, Tampaja
  • Svartvik, Vecklaxvägen, Vitträsk
  • Obbnäs, Telalahti, havsstranden (garnisionsområde, kräver tillstånd)
  • Bobäck, Kvarnviksvägen, Vitträsk
  • Sundet, Sipulivägen, Sundsberg
  • Långvik, Hirsalavägen, havsstrand

Medborgare
Motion och friluftsliv
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Underhållet av badstränder

tfn 040 506 1426 planmästaren

Ge respons på badsträndernas skick