Badstränder

Välkommen!

Underhållet av badstränder

Underhållstjänsterna ansvarar för underhållet av badstränderna. Ytterligare information av planmästaren tfn 040 506 1426.

Vattenkvalitet

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.
 
Badständer på ulkoliikunta.fi -tjänsten.

Allmänna badstränder

På Djupströms badstrand ordnas simövervakning dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 3.6.-9.8.2023 (tf. 040 595 8490). 

OBS! På Kyrkslätts kommuns övriga badstränder ordnas ingen övervakning.

Mindre allmänna badstränder

  • Kylmälä, Sjökullavägen, Tampaja
  • Bobäck, Kvarnviksvägen, Vitträsk
  • Sundet, Sipulivägen, Sundsberg
  • Svartvik, Vecklaxvägen, Vitträsk
  • Långvik, Hirsalavägen, havsstrand
  • Obbnäs, havsstrand, garnisonsområde, tillstånd krävs

Medborgare, De äldre, Barn och barnfamiljer, De unga, Långtidssjuka, Handikappade
Motion och friluftsliv - Motion och idrott
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Underhållet av badstränder

tfn 040 506 1426 planmästaren

Ge respons på badsträndernas skick