Badstränder

Välkommen!

Underhållet av idrottsplatser och friluftsområden

Samhällstekniska väsendet / underhållsenheten ansvarar för underhållet av idrottsplatser och friluftsområden, tfn 040 506 1426 / planmästaren.

Sommarens underhåll och skötsel av stränderna har avslutats för badsäsongen 2018. Badstränderna är stängda.

Beakta att det finns vinterbadsmöjligheter vid Lammaskallio och Djupströms badstränder. Ytterligare information om vinterbad: www.kyrkslatt.fi/vinterbadplatser

Vattenkvalitet

Aktuell info om simsträndernas vattenkvalitet finns på Esbo stads hälsoskydds internetsidor (på finska)
 
Badständer på Kyrkslätt kommuns kartan http://kirkkonummi.karttatiimi.fi/link/fuT2

Allmänna badstränder

På Djupströms badstrand ordnas simövervakning dagligen kl.10.00-18.00 under perioden 4.6.-5.8.2018.
OBS! På Kyrkslätts kommuns övriga badstränder ordnas ingen övervakning.

Mindre allmänna badstränder

  • Kylmälä, Sjökullavägen, Tampaja
  • Svartvik, Vecklaxvägen, Vitträsk
  • Obbnäs, Telalahti, havsstranden (garnisionsområde, kräver tillstånd)
  • Bobäck, Kvarnviksvägen, Vitträsk
  • Sundet, Sipulivägen, Sundsberg
  • Långvik, Hirsalavägen, havsstrand

Medborgare
Motion och friluftsliv
välfärdssektorn / idrottsbranschen

Underhållet av idrottsplatser och friluftsområden

tfn 040 506 1426 planmästaren