Avfallshantering

När du sorterar hemmets avfall i rätta avfallskärl, kan avfallet återvinnas. Sortera olika avfallssorter, såsom bioavfall, glas, metall, kartong och papper i olika kärl. Lämna farligt avfall till en separat insamling. Farligt avfall kan till exempel fungera som råmaterial inom industrin eller för mylla. Av farligt avfall får man också återvunnen energi. 

HRM:s avfallsguide hjälper vid problem med avfallssortering.

HRM:s webbplats hittar du ytterligare information bl.a. om återvinningsplatser, insamlingsbilar och mottagningsstationer för farligt avfall samt om småhusens avfallshantering.