Ansökningstiden för sommarturerna inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga

Ansökningstiden för sommarturerna 2022 inkl. i lägerverksamheterna för barn och unga till följande lokaler och för följande tidpunkter börjar

Ansökningstiden för sommarturer (inkl. verksamheten under barns och ungas lovtider) pågår 16.12.2021–10.1.2022 kl. 12.00. Ansökningstiden för regelbundna turer höstperioden 2022 och vårperioden 2023 börjar i mars 2022. Om detta informeras separat.

Hur gör jag ansökningarna

Ansökningarna görs direkt i lokalbokningssystemet TIMMI. Läs anvisningarna här.
Reserveringsansökningarna behandlas i januari efter utgången av ansökningstiden. Beslut om godkänd eller avslagen tur skickas till e-postadressen i kundens basuppgifter i slutet av januari. Du tar väl i beaktande att e-postmeddelanden från TIMMI i vissa e-posttjänster kan styras direkt till skräpposten.

Annat att beakta

I beredningsskedet kan vissa turer tvingas flyttas till andra lokaler. Orsaken till flyttningen kan t.ex. vara överlappande ansökningar av flera sökande eller service/renoveringar av lokaler som man inte hade vetat om i ansökningsskedet.

Skolornas gymnastiklokaler och Jokirinne idrottshall

  • Sommarturer för tiden 6.6.–30.6. och 1.–14.8.2022.

Användningsturer i allaktivitetshallen i skyddsrummet i centrum

  • Sommarturer på planen för perioden 1.–19.6.2022.
  • Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.–31.8.2022.

Budosalen i skyddsrummet i Gesterby

  • Sommarturer i budosalen för perioden 1.6.–31.8.2022.

Användningsturer i gymmet på Veikkola bibliotek

  • Sommarturer för perioden 1.6.–31.8.2022.

Användningsturer i Kyrkslätts simhall

  • Sommarturer för perioden 1.6.–19.6.2022.
    Simföreningar kan även ansöka om användningsturer utanför hallens öppettider.

Ytterligare information:

ungdoms- och idrottstjänster, tilavaraukset@kirkkonummi.fi