Ansökan om idrottsstipendier och utmärkelser

Kyrksätts kommun uppmärksammar årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra personer som meriterat sig inom idrottsfostran

På basen av ansökningar väljs de som varit framgångsrika år 2017 ut enligt följande:

De bästa i respektive serie

  • årets idrottsman, allmän serie
  • årets idrottskvinna, allmän serie
  • årets handikappidrottare, allmän eller annan serie
  • årets idrottspojke, 14-19 år
  • årets idrottsflicka, 14-19 år
  • årets lag, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets tränare, instruktör, domare, funktionär, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets motionär, ingen åldersbegränsning
  • årets veteranidrottare, 35-

Övriga som belönas

  • Närmast de som haft framgång i ungdomsserier väljs ut på basis av prestationer.

 

Belöningsreglementet och ansökningsblanketten 

Belöningsreglementet (pdf)

Blankett för ansökning av Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser

Blanketter fås även på fritidskansliet.

Ansökningstiden utgår

Ansökningarna skall inlämnas före 8.1.2018 kl. 16.00.

Adress för postning av den utskrivna blanketten:
Kyrkslätts kommun, ungdoms- och idrottstjänster
Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

 

 

Tilläggsuppgifter


fritidssekreterare Risto Rossi tel. 040-7538906

förnamn.efternam@kirkkonummi.fi