Ansökan om idrottsstipendier och utmärkelser

Kyrkslätts kommun uppmärksammar årligen de bästa idrottarna, motionärerna, tränarna eller andra personer som är meriterade inom idrottsfostran. 

År 2016 lades Olli Mäki-vandringspriset till i belöningspraxisen. Priset tilldelas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt. År 2017 tilldelades Risto Sonninen, år 2018 tilldelades Niina Antikainen och år 2019 tilldelades Sari Forsgren Olli Mäki-priset.

På basen av ansökningar väljs de som varit framgångsrika år 2020 ut enligt följande:

De bästa i respektive serie

  • årets idrottsman, allmän serie
  • årets idrottskvinna, allmän serie
  • årets handikappidrottare, allmän eller annan serie
  • årets idrottspojke, 14-19 år
  • årets idrottsflicka, 14-19 år
  • årets lag, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets tränare, instruktör, domare, funktionär, ingen ålders- eller grenbegränsning
  • årets motionär, ingen åldersbegränsning
  • årets veteranidrottare, 35-

Övriga som belönas

  • Närmast de som haft framgång i ungdomsserier väljs ut på basis av prestationer.

Belöningsreglementet

Belöningsreglementet (pdf)

Ansökningsblanketten 

Blankett för ansökning av Kyrkslätts kommuns idrottsstipendier och utmärkelser 

Olli Mäki -priset

Priset tilldelas för ett långvarigt arbete för motion och idrott i Kyrkslätt.

Blankett för ansökning av Olli Mäki -priset

Ansökningstiden utgår

Ansökningarna skall inlämnas före 8.1.2021.

Tilläggsuppgifter


fritidssekreterare Risto Rossi tel. 040 753 8906

förnamn.efternam@kirkkonummi.fi