Allmänt

Kyrkslätts Vatten är kommunens affärsverk som verkar inom kommunaltekniska sektorn underställt direktionen för vattenförsöjningsverket.

Kyrkslätts Vatten producerar inom sitt verksamhetsområde hushållsvatten för sina kunder och leder avloppsvattnet för rening.

I Kyrkslätt är hushållsvattnet huvudsakligen ytvatten. Hushållsvattnet i mellersta Kyrkslätt är dels renat vatten från sjön Meiko och dels renat vatten som HRM, dvs. Helsingforsregionens miljötjänster, tagit från Päijänne. Kantvik får sitt vatten från Humaljärvi. Vattnet renas av Finska Socker. I Obbnäs kommer renat vatten från Valkolampi. I Veikkola är dricksvattnet i huvudsak pumpat i kommunens egna vattentag samt dels vatten som kommer från Päijänne och är renat av HRM. I Lappböle dricker man grundvatten från området.

Avloppsvatten leds för rening till HRM:s reningsverk i Finno.

Vattentjänster erbjuds på det verksamhetsområde som kommunstyrelsen bekräftat och tjänsterna betalas med vattenavgifter.

Vattenförsörjning utvecklas och verksamhetsområdet utvidgas i enlighet med planläggningsprogrammet och utvecklingsplanen för vattentjänster. På glesbygden produceras vattentjänster av sex vattenandelslag.

Information om glesbygdens vattentjänster och vattenandelslagen
Verksamhetsområden
Kyrkslätts vattens kontaktuppgifter
Verksamhetsberättelse 2016(på finska)
Dispositionsplan 2017
Direktionen för vattenförsörjningsverket (väljs 19.6.2017)