Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1

Situation: Godkännande av planen (18.10.2021)

Detaljplanen ligger öster om Veikkola centrum, på området mellan Åboleden och Åbovägen. På området gäller detaljplanen för Veikkola industriområde, fastställd av Nylands miljöcentral 8.6.1998. Planändringen gäller tomt 2 i kvarter 125, som i detaljplanen som ska ändras antecknats som kvartersområde för industri- och lagerbyggnader (T-2). Byggrätten enligt den gällande detaljplanen (ca 18 000 v-m2) har använts. 

Företaget på tomt 2 i kvarter 125 behöver mer industri- och lagerutrymme. Målet med planändringen är att möjliggöra utvidgning av industri- och lagerbyggnaderna på tomten genom att öka tomtens byggrätt i enlighet med markägarens strategiska avsikter.

------------

Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 1, godkännande av detaljplanen (projekt 40118) enligt MBL 195 §
Kommunfullmäktige Föredragningslista 18.10.2021 § 111

Kommunstyrelsen 11.10.2021 § 444

Samhällstekniska nämnden 29.09.2021 § 126

Närings-, trafik- och miljöcentralens i Nyland rättelseuppmaning med anledning av godkännandet av detaljplan för Veikkola industriområde, kvarter 125, tomt 2 (8.7.2021)

Godkännande av detaljplanen enligt MBL 52 §

Kommunfullmäktige 31.5.2021 § 37

Kommunstyrelsen 24.05.2021 § 216

Samhällstekniska nämnden 20.05.2021 § 70 

Planläggarens kontaktinformation:

Tero Luomajärvi

fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

tfn. 040 846 5657