Yrkeskunniga inom munhälsovården i nya uppgifter i coronatider: ”Det branschövergripande samarbetet framhävs”

23.06.2020 13:11

Kategori: Coronasituationen Vård- och omsorgsväsendet

Munhälsovården i Kyrkslätt var tvungen att köra ner sin egen verksamhet med fart på våren då försiktighetsåtgärderna som coronaviruset förorsakade slog till särskilt i den icke brådskande munhälsovården. På andra håll fanns det igen akut behov av extra händer då coronaviruset gav upphov till extra arbete och personal sattes i karantän. Således fick man kunnig personal från munhälsovården till ersättande arbetsuppgifter inom andra enheter inom vård- och omsorgssektorn, där deras arbetsinsats har värdesatts väldigt mycket.

Hjälp inom tjänster för äldre

Närvårdare Senja Hiltunen har nu snart två månader arbetat morgon- och kvällsturer med minnessjuka gamla. - Efter de första arbetsdagarna upplevde jag att arbetet är fysiskt tyngre då en stor del av de gamla som behöver vård är sängliggande. Därför är det viktigt att ta hand om sin arbetsergonomi. Kvällsturer och veckoslutsjobb är också en stor förändring jämfört med det egna jobbet som tandskötare.
Närvårdarutbildningen ger breda grundfärdigheter för olika uppgifter inom yrkesområdet. Tandvårdarna har enligt det nuvarande studiesystemet först avlagt grundstudier och sedan inriktat sig på munhälsovård. Grunden är en stadig yrkeskunskap och med bra introduktion kan en tandvårdare som avlagt närvårdarexamen arbeta också i andra arbetsuppgifter.

I drive in-provtagningen

Coronaprovtagningen för Kyrkslättsbor sker nu på tidsbeställning vid ett drive in-ställe utanför hälsostationen i centrum.

Munhygienisterna Nina Iholin och Noora Kolu berättar att de nuvarande arbetsuppgifterna avviker mycket från deras normala arbete. - Allting under arbetsdagen är annorlunda jämfört med tandvården. Till teamet hör två munhygienister och en laboratorieskötare. Munhygienisterna tar proverna och laboratorieskötaren ser till att proverna levereras till laboratoriet. Dagarna är varierande såväl till patientantalet som vädret. Arbetet sker utomhus och patientkontakterna är korta, men det branschövergripande samarbetet framhävs också inom det här teamet.

Nina och Noora fick också en kort introduktion i arbetet och var sedan färdiga för helt nya arbetsuppgifter.

Omväxling i vardagen

Senja Hiltunen hittar mycket positivt också mitt i dessa avvikande tider. – I det här arbetet ser jag olika arbetssätt och jag har fått bekanta mig med nya människor. När du arbetar på veckosluten är du ledig på vardagarna. Det har fört med sig trevlig omväxling i vardagen med barnen, särskilt så här i coronatider. Jag har fått bra arbetserfarenhet också under så här kort tid.

Också Nina Iholin och Noora Kolu ser också goda sidor i den nuvarande situationen. - Arbetet vi gör är viktigt och vi blir påhejade av patienter och arbetsgemenskapen. Det här är trevlig omväxling till det normala arbetet.

Munhälsovårdens avdelningsskötare Päivi Häkkilä vill tacka personalen -Fastän våren har varit en otrolig berg-och-dalbana, kan jag till min glädje konstatera hur fint våra arbetstagare har anpassat sig till alla de förändringar som den rådande situationen har krävt – de är mycket flexibla och har gjort sitt bästa. Jag vill förmedla mitt tack till var och en. Vi har ett fantastiskt arbetsgäng, säger Häkkilä.

Fyr logo