Winellska skolan

Svenskspråkig grundskola, årskurserna 1-9

Winellska skolan är en sammanhållen grundskola för elever i årskurserna 1-9. I skolan går drygt 740 elever. Dessutom verkar tre förskolgrupper i anslutning till skolan. Sammanlagt arbetar drygt 65 lärare och ett femtontal assistenter i Winellska skolan. I skolan ordnas eftermiddagsverksamhet (eftis). 

Ett ledmotiv för Winellska skolan är att erbjuda varje elev en så ändamålsenlig undervisning som möjligt. Därför är våra arrangemang flexibla. Förutom grupper inom allmänundervisningen erbjuder vi även smågruppsundervisning och flexibel grundläggande utbildning i årskurs 9 (den s.k. J-klassen). All svenskspråkig specialundervisning koordineras från Winellska skolan. 

I anslutning till Winellska skolan fungerar Kyrkslätts svenska resurscentrum. 

Skolan erbjuder klubbverksamhet samt ordnar ledd rastverksamhet för samtliga elever. 

Vi arbetar nära Kyrkslätts centrum, men ändå i en naturnära miljö där vi i undervisningen kan utnyttja vår närmiljö. Vi har dessutom nära till idrottsparken med bl.a. is- och simhall

Kontaktperson
Kristiina Koli
tfn. 040 126 9693
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Rektor

Githa Månsson
tfn. 040 126 9352
etunimi.sukunimi@kirkkonummi.fi

Skolsekreterare

Gesterbybågen 3 02400 KYRKSLÄTT
tfn. 040 126 9693
rektor Kristiina Koli

Winellska skolans nätsidor

Öppettid

måndag-fredag
08:00 - 16:00