Webbinarieserien: Regleringstöd för sysselsättning till företag och samfund 9.2, 15.2, 10.3, 30.3., 4.5.2021

21.04.2021 - 04.05.2021
Webbinarium

Kategori: FöretagandeSysselsättning

Kyrkslätts kommuns regleringsstöd för sysselsättning kan sökas 15.2. - 31.5.2021 och 15.8. - 30.11.2021

Vi ordnar våren 2021 fem webbinarier med samma innehåll om regleringsstödet: hur du söker och vilka är förutsättningarna för att få stödet. Anmäl dig:

tis 9.2.2021 kl. 12 - 13 - anmäl dig till webbinariet

mån 15.2.2021 kl. 12 - 13 - anmäl dig till webbinariet (också en sakkunnig från TE-byrån är på plats och berättar om lönesubvention och arbetsprövning)

ons 10.3.2021 kl. 9 - 10 - anmäl dig till webbinariet

tis 30.3.2021 kl. 9 - 10 - anmäl dig till webbinariet

tis 4.5.2021 kl. 13 - 14 - anmäl dig till webbinariet

Med Kyrkslätts kommuns regleringsstöd försöker man förbättra sysselsättningen av de Kyrkslättsbor som länge varit utan arbete inom den privata eller tredje sektorn. Regleringsstöd kan i regel beviljas i en situation där företaget eller samfundet till ett anställningsförhållande eller läroavtalsutbildning anställer en arbetssökande från Kyrkslätt som på basis av arbetslöshet betalats arbetsmarknadsstöd i minst 200 dagar eller som har varit arbetslös i minst 12 månader. Det sysselsättande företagets hem- och/eller verksamhetsort kan också vara utanför Kyrkslätt. Regleringsstödets storlek är högst 500 euro per månad.

Regleringsstöd kan beviljas för en period på 6 - 12 månader. Anställningsförhållandet eller i läroavtalsutbildningen ska pågå minst 6 - 8,5 månader beroende på om TE-byrån beviljat lönesubvention.

Läs mera om regleringsstöd: https://www.kyrkslatt.fi/regleringsstod

Ytterligare information: kommunutveckling, tyollisyys(a)kirkkonummi.fi

Webbinarieserien: Regleringstöd för sysselsättning till företag och samfund 9.2, 15.2, 10.3, 30.3., 4.5.2021