VVS-inspektör, Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska sektorn, bygnadstillsynen, jobbnyckel 163607

11.01.2018 08:18

Kategori: Kungörelse

Kyrkslätts kommun söker till enheten för byggnadstillsyn en sakkunnig till uppgifter gällande myndighetstillsyn av planering och installering av VVS-system samt energieffektivitet. Befattningsbeteckningen för den ordinarie tjänsten är för tillfället VVS-inspektör.

 

Med hjälp av rådgivning, tillstånds- och beslutsbehandling samt övervakning främjar byggnadstillsynen ett miljöanpassat byggande samt övervakar byggandet och den byggda miljöns kvalitet. I kommunen finns den elektroniska tjänsten Lupapiste.fi

 

Till tjänstens uppgifter hör rådgivning, handledning och myndighetstillsyn gällande planering och byggande av fastigheters vatten-, avlopps- och ventilationssystem samt dagvatten, godkännande av fva- och ventilationsplanerares och arbetsledares behörighet, myndighetssyner och inspektioner samt behandling av specialplaner. Skötsel av tjänsten förutsätter användning av egen bil.

 

Behörighetskrav för tjänsten är (3000151088) är för uppgiften tillämplig YH-ingenjörsexamen i VVS-teknik eller tidigare motsvarande examen. Dessutom ska sökanden ha praktisk erfarenhet av planering av ventilation och vatten- och avloppssystem, uppgifter gällande övervakning av installeringsarbete och kännedom om byggbestämmelser samt goda muntliga och skriftliga färdigheter i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska.

 

Vi uppskattar tidigare erfarenhet av byggnadstillsynsuppgifter och uppgifter gällande energihushållning, ett utvecklande arbetsgrepp, goda interaktions- och samarbetsfärdigheter samt god kundbetjäningsförmåga, förmåga att uttrycka sig klart, initiativrikedom, informationssökningsfärdigheter och IT-kunskap, behärskning av helheter, förmåga att arbeta systematiskt, förmåga att sköta uppgifter självständigt samt projektkunnande.

Kännedom om avloppsvatten på glesbygden räknas som merit.

                     

Den uppgiftsrelaterade startlönen är ca 2 950 euro, slutlig lön inklusive tillägg ca 3 400-3 650 euro. Arbetstiden är 36,75 timmar i veckan.

Personen som väljs ska visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I besättandet av tjänsten iakttas en prövotid på sex (6) månader.

Arbetet börjar 1.3.2018 eller enligt överenskommelse.

 

Ansökningstiden går ut 7.2.2018 kl. 12.00

 

Mer information ger tf. ledande byggnadsinspektör Daniel Grönroos, daniel.gronroos@kirkkonummi.fi

 

Arbetet börjar: 1.3.2018 eller enligt överenskommelse

 

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med över 39 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.