Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet i Kyrkslätts kommun.

Syftet med vuxensocialarbete är att stöda klienten i att upprätthålla och förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen, utkomstfrågor och de interaktiva relationerna i klientens verksamhetsmiljö. Tillsammans med klienten strävar man efter att hitta klientens resurser och fundera på hur de inriktas.

Vuxensocialarbetets verksamhetsidé är att se till kommuninvånarnas sociala välmående, grundtrygghet och utkomst. Syftet med den är att förbättra kommuninvånarnas förutsättningar för egen livskontroll och utöka färdigheterna för att klara sig självständigt.

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd


Personalens telefontider vardagar kl. 12-13

Teamet för unga (18-29 år)

socialarbetare 040 126 9561

 

Arbetsföra (30-64 år)

socialarbetare (efternamnen A-Le) 040 126 9560

socialarbetare (efternamnen Lf-Ö) 040 126 9569

 

Teamet för äldre (65 år ->)

socialarbetare (efternamnen A - Le)  040 126 9676

socialarbetare (efternamnen Lf - Ö) 040 126 9509

Medborgare
Socialtjänster
social service /

Besöksadress

Ervastvägen 2, 2 vån.

02400 Kyrkslätt

tfn 09 29671


Vuxensocialarbetets telefonrådgivning

må, on, fr kl. 9.00 - 11.00

ti, to kl. 12.00 - 14.00

tfn 040 1269 563


Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18-64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor som gäller vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.