Vuxensocialarbete

Vuxensocialarbetet i Kyrkslätts kommun

Syftet med vuxensocialarbete är att stöda klienten i att upprätthålla och förbättra sin förmåga att klara sig i vardagen, utkomstfrågor och de interaktiva relationerna i klientens verksamhetsmiljö. Tillsammans med klienten strävar man efter att hitta klientens resurser och fundera på hur de inriktas.

Vuxensocialarbetets verksamhetsidé är att se till kommuninvånarnas sociala välmående, grundtrygghet och utkomst. Syftet med den är att förbättra kommuninvånarnas förutsättningar för egen livskontroll och utöka färdigheterna för att klara sig självständigt.

Elektronisk ansökan om utkomststöd

Prövningsbaserat utkomststöd

Ansökan om kompletterande och förebyggande utkomststöd


Vuxensocialarbetets telefonrådgivning

må, on, fr kl. 9.00 - 11.00

ti, to kl. 12.00 - 14.00

tfn 040 126 9563

Du kan kontakta telefonrådgivningen om du är 18-64 år gammal och behöver stöd eller råd som gäller din livssituation (t.ex. ekonomi, separation, boende, rusmedelsanvändning eller plötsliga förändringar i livet) eller om du vill ställa frågor som gäller vuxensocialarbete, kompletterande eller förebyggande utkomststöd.


Personalens telefontider vardagar kl. 12-13

Teamet för unga (18-34 år)

socialarbetare 040 126 9560

 

Arbetsföra (35-64 år)

socialarbetare 040 126 9569

 

Medborgare
Socialtjänster - Utkomststöd
social service / utkomststödservice

Besöksadress

Kyrkslätts välfärdscentral

Åängsvägen 2

Postadress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt

tfn 09 29671