Volsvägens gång- och cykelväg mellan Kvarnbyvägen och Ingelsvägen är färdigbyggd

26.06.2020 12:39

Kategori: Boende och miljö Gator och vägar

Byggandet av gång- och cykelvägen längs Volsvägen har slutförts. Gång- och cykelvägen är nu sammanhängande från Kyrkslätts centrum ända till Ingelsvägen. Den nya leden förbättrar säkerheten för fotgängare och cyklister avsevärt.

Oy Göran Hagelberg Ab var entreprenör för objektet.

Ytterligare information om entreprenaden: kunnallistekniikka@kirkkonummi.fi

Volsintie