Volshemmets dagverksamhet

Dagverksamheten i Volshemmet inleddes i början av år 2010.

Målet för dagverksamheten är att stödja de äldre som bor hemma att klara sig i vardagen. I dagverksamheten får de äldre sällskap och kamratstöd samt trevlig sysselsättning. Det är också möjligt att få hjälp med att tvätta sig. Dessutom får närståendevårdare och anhöriga lediga dagar och egen tid för att orka bättre i vardagen. I dagverksamheten strävar man efter att upprätthålla de äldres funktionsförmåga och förbättra deras livskvalitet. Ansökan till dagverksamheten sker via SAS-arbetsgruppen.

Vols dagverksamhet utvidgades i början av år 2012, då verksamheten i dagcentret i Masaby avslutades och verksamheten i sin helhet överfördes till Volshemmet. År 2014 flyttades dagverksamheten till Skogshyddan.

Inom Volshemmets dagverksamhet arbetar dagligen två arbetstagare, och det finns platser för 8–12 kunder.

De äldre
Socialtjänster - Äldretjänster
öppenvård (hälso- och sjukvård) / hemvård

Dagverksamhet för de äldre

må-fr 8-16

tfn 050 413 7449


Avdelningar och kontaktpersoner

Volsvägen 596

02400 Kyrkslätt


Avdelningsskötaren

050 320 9106

Avdelningsskötaren

050 345 4137

Kanslisekreteraren

(fakturering, vårdavgifter och SAS-förfrågningar) 

050 414 0882


Avdelning 1

tfn 050 414 0817

Avdelning 2

tfn 050 414 0825

Avdelning 3

tfn 050 361 4573