Volshemmet

Volshemmet ligger i mitten av Kyrkslätt omgivet av vacker natur i Vols by mellan sjöarna Humaljärvi och Bakträsk.

Volshemmet har 40 platser med dygnetruntvård i tre olika enheter, varav 6 platser är för intervallvårdsklienter. I Skogshyddan, som ligger i anknytning till Volshemmet, ordnas dagverksamhet för äldre. 

Beslut om klientskapen fattas av överläkaren tillsammans med SAS-arbetsgruppen (selvitä, arvioi, sijoita). Läkaren är på plats en gång i veckan.

I Volshemmet fungerar en stödförening, vars syfte är att främja boendenas livskvalitet och trivsel.

Historia

Volshemmets historia börjar 14.3.1890 då kronolänsman Alexander Magnus Takolander föreslog att det grundas ett fattighus i Kyrkslätt.
Volshemmet har utvecklats från ett fattighus till ett kommunalhem och i början av 1900-talet fick huset namnet Wohls Frihem. 1976 ändrades namnet till Volskoti – Volshemmet, vilket huset bär med heder än idag.

Under fattighusets historia har vårdats både gamla och sjuka samt barn i huset. Särdrag på 1960-talet var förbättring av vårdnivån, säkerheten och trivseln samt inledning av hobbyverksamheten.

På 2000-talet skrevs ett nytt kapitel i husets historia då demenshemmet Skogshyddan byggdes på gården. Vården i huset ändrades med betoning på psykogeriatrik och vård av minnessjukdomar.

Volshemmets plan för egenkontroll inom socialservicen

Avdelningar och kontaktpersoner
Volsvägen 596
02400 Kyrkslätt

Avdelningsskötaren
050 345 4137

Kanslisekreteraren
(fakturering, vårdavgifter och SAS-förfrågningar)
050 414 0882

Ansvarig sjukskötare
040 126 9621


Avdelning 1
tfn 050 414 0817

Avdelning 2
tfn 050 414 0825

Avdelning 3
tfn 050 361 4573