Vitrinerna i gallerigången

Totalt 12 upplysta och uppvärmda vitriner med metallstomme har byggts på väggarna i Gallerigången.

Vitrinerna avses användas som företags och samfunds reklam- och utställningsutrymme. Hyrestiden är 12 månader.

Hyrningen av vitrinerna i Gallerigången sköts av kommunens underhållschef på e-postadressen kunnossapito@kirkkonummi.fi