Vinterunderhåll på gator i Kyrkslätt

20.11.2020 07:04

Kategori: Gator och vägar

Kyrkslätts kommun svarar för underhållet på gator och torg samt gång- och cykelleder på allmänna områden.

För vinterunderhållet på enskilda vägar svarar väglagen eller vägdelägarna.

För skötseln av allmänna vägar svarar Närings-, trafik- och miljöcentralen (NTM).

Gatorna sköts i ordningsföljden enligt underhållsklassificeringen.

Snöröjningen i korthet

1. När det snöar plogas de viktigaste rutterna för kollektivtrafiken, gångbanorna och de viktigaste cykelvägarna först.
2. När huvudgatorna har plogats och snöfallet avtagit inleds snöröjningen även på bostadsgatorna.
3. Snön plogas bort och samlas i tillfälliga snöhögar eller transporteras till snötippar.
4. På snötippparna får snön ligga kvar i väntan på våren och solen, som till slut smälter den.
5. Om det snöar mycket på en gång kan snöröjningen fördröjas och plogbilarna komma senare än vanligt till bostadsgatorna.

Läs mer om vinterunderhållet.