Vinterbadplatserna är färdiga – endast isen saknas

02.11.2018 11:52

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Vinterbadplatserna i Djupström och Lamminjärvi i Kyrkslätt har ställts i ordning för vinterbadare. På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning. Containrarna är delade med gardiner så att det finns skilda omklädningsutrymmen för kvinnor och män.

För att använda omklädningsutrymmet behöver du en nyckel som du kan lösa ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Avgiften för att lösa ut nyckeln är 25 euro, varav kommunen betalar 15 euro tillbaka på ditt konto när du återlämnar nyckeln till kommunen.

Badvattnens kvalitet kontrolleras även under vinterbadperioden. Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns i bilagan nere på Esboregionens miljö- och hälsoskydds sida  www.espoo.fi/fi-FI/Sosiaali_ja_terveyspalvelut/Terveyspalvelut/Ymparistoterveydenhuolto/Uimavesien_valvonta (på finska)

Ytterligare information:

på webbsidorna https://www.kyrkslatt.fi/vinterbadplatser eller ungdoms- och idrottstjänsternas kansli tfn 040 126 9404

Vinterbadplatsernas läge:

Djupströms vinterbadplats: Obbnäsvägen 230, 02480 KYRKSLÄTT

Lammaskallio vinterbadplats: Lammaskalliovägen, 02880 Kyrkslätt

Syväjärvi