Vinterbadplatserna är färdiga

22.10.2021 12:08

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Vinterbadplatserna i Djupström och Lamminjärvi i Kyrkslätt har ställts i ordning för vinterbadare – endast isen saknas. På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning. Containrarna är delade med gardiner så att det finns skilda omklädningsutrymmen för kvinnor och män.

För att använda omklädningsutrymmet behöver du en nyckel som du kan lösa ut på kommunens servicekontor på adressen Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Se här servicekontorets öppettider. Avgiften för att lösa ut nyckeln är 28,90 euro, varav kommunen betalar 17,30 euro tillbaka på ditt konto när du återlämnar nyckeln till kommunen.

Badvattnens kvalitet kontrolleras även under vinterbadperioden. Aktuella rapporter och badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds webbplats www.espoo.fi/fi/kirkkonummen-uimarantavesitulokset (på finska)

Ytterligare information:

på webbsidorna www.kyrkslatt.fi/vinterbadplatser eller ungdoms- och idrottstjänsternas kansli tfn 040 126 9404

Vinterbadplatsernas läge:

Djupströms vinterbadplats: Obbnäsvägen 230, 02480 Kyrkslätt

Lammaskallio vinterbadplats: Lammaskalliovägen, 02880 Kyrkslätt

 

vinterbad i Syväjärvi