Vinterbadplatser

Glöm vardagen i vaken! I Kyrkslätt kan man vinterbada på två ställen.

Kommunens vinterbadplatser finns vid Lamminjärvi i Veikkola och i Djupström vid Obbnäsvägen. Vinterbadssäsongen pågår årligen från slutet av oktober till slutet av april. Under perioden finns en uppvärmbar container vid stranden där man kan byta om.

3.10.2022: På stränderna har man ställt uppvärmbara containrar för omklädning för säsongen 2022-2023. I containrarna finns separata omklädningsutrymmen för damer och herrar.

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor.

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 28,90 € varav kommunen betalar tillbaka 17,30 € då nyckeln återlämnas till kommunen. Se här servicekontorets öppettider: https://www.kyrkslatt.fi/kommunens-servicekontor. Tidigare skaffade nycklar fungerar också i de nya uppvärmbara containrarna.

Obs. omklädningsutrymmenas dörrar går i lås när de stängs. Ha alltid nyckeln med dig, också under badet!

Ytterligare information fås på idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

Vinterbadplatsernas läge

Djupströms vinterbadplats: Obbnäsvägen 230, 02480 Kyrkslätt

Lammaskallio vinterbadplats: Lammaskalliovägen, 02880 Kyrkslätt

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 28,90 € varav kommunen betalar tillbaka 17,30 € då nyckeln återlämnas till kommunen.

Ytterligare information fås på idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

 

Medborgare
Motion och friluftsliv - Motion och idrott
fysisk funktionsförmåga / rörelseförmåga, egenskaper / rörelseförmåga