Vinterbadplatser

Glöm vardagen i vaken! I Kyrkslätt kan man vinterbada på två ställen.

OBS! I enlighet med regionförvaltningsverkets anvisningar stänger vi omklädningsutrymmena på vinterbadplatserna fr.o.m. 16.4.2020 och vi rekommenderar att vinterbadplatserna inte används under resten av säsongen. Vinterbadsäsongen slutar 30.4.2020.

Kommunens vinterbadplatser finns vid Lamminjärvi i Veikkola och i Djupström vid Obbnäsvägen. Vinterbadssäsongen pågår årligen från slutet av oktober till slutet av april. Under perioden finns en uppvärmbar container vid stranden där man kan byta om.

Aktuella rapporter om badvattnens kvalitet finns på Esboregionens miljö- och hälsoskydds finska webbsidor under punkten Uimavesien valvonta.

Anvisning

Nyckel till vinterbadplatsens omklädningsutrymme kan lösas ut på kommunens servicekontor, adress Ervastvägen 2, 02400 Kyrkslätt. Nyckeln löses ut för 25 € varav kommunen betalar tillbaka 15 € då nyckeln återlämnas till kommunen.

Ytterligare information fås på idrottstjänsternas kansli, tfn 040 126 9404

 

Medborgare
Motion och friluftsliv
fysisk funktionsförmåga / rörelseförmåga, egenskaper / rörelseförmåga