Vinterbad i Djupström är åter möjligt

31.12.2019 11:09

Kategori: Idrott och friluftsliv Boende och miljö Fritid

Vattenkvaliteten på vinterbadplatsen i Djupström är bra och det är tillåtet att simma. Enligt ett vattenprov taget 27.12.2019 är badvattnets kvalitet åter bra.

På grund av överströmningen vid avloppspumpverket har det varit förbjudet att simma på badplatsen på grund av höjda bakteriehalter.

Badvattnets kvalitet följs effektiverat upp under våren, och vi informerar om resultaten både vid badplatsen och på Kyrkslätts kommuns webbplats.

Syväjärvi