Vill ditt barn ha rolig sysselsättning på sommarlovet?

02.04.2019 09:00

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster

Vi ordnar aktiviteter i Veikkola, centrum och Masaby under sommaren 2019. På programmet står sommarklubbar i områdets ungdomslokaler, läger med käpphästar, graffiti, frisbeegolf, cirkus och teater. Dessutom ordnar vi gratis motionsinriktad sommarverksamhet dvs. SommarAction på olika håll i kommunen, också på glesbygdsområden. En del av verksamheten ordnas på båda inhemska språken.

Utbud av sommaraktiviteter:

3.-7.6.2019
Käpphästläger, ungdomsgården i Gesterby
Sommarklubb, ungdomslokalen i Masaby, handledningsspråk finska, svenska
Sommarklubb, ungdomslokalen i Veikkola  
Teaterläger för barn, dagsläger, Ljusdala ungdomsteater, handledningsspråk finska, svenska
SommarAction, ingen särskild anmälan.

10.-14.6.2019
Sommarklubb, ungdomslokalen i Masaby, handledningsspråk finska, svenska
Sommarklubb, ungdomslokalen i Veikkola
Teaterläger för unga (nattläger), Sjökulla skola, handledningsspråk finska, svenska
Graffitiläger, ungdomsgården i Gesterby
SommarAction, ingen särskild anmälan

16.-20.6.2019
Cirkusläger, ungdomslokalen i Masab, handledningsspråk finska, svenska      

17.-20.6.2019
Frisbeegolfläger, ungdomslokalen i Masaby med näromgivning                   

SommarAction, handledningsspråk finska, svenska, ingen särskild anmälan

29.7-2.8.
Käpphästläger, ungdomsgården i Gesterby 

Ytterligare information och anmälan:

www.kuntapalvelut.fi/kirkkonummi eller per telefon 040 126 9404

Villkor för avbokning av verksamheten:

Platserna fylls i den ordning anmälningarna kommer in, med beaktande av åldersgränserna. Man kan avboka lägerplatsen senast 15.5 före kl. 15.30 genom att ringa till vårt kansli, tfn 040 126 9404. Efter det kan platsen på lägret avbokas endast med läkarintyg, annars uppbär vi hela deltagaravgiften. Alla som anmält sig får ett lägerbrev per e-post i vilket lägerplatsen bekräftas eller det informeras om reservplats.

Kesä