Viktbegränsning ställs för Kyrkslättsvägens bro över Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo

10.11.2017 10:50

Kategori: Gator och vägar

Kommunaltekniska tjänsterna har under det gångna året gjort en granskning av brons bärförmåga, på basis av vilken man nu blir tvungen att ställa viktbegränsningar för bron. Viktbegränsning kommer att utsättas veckan 46.

Viktbegränsningarna, som gäller tillsvidare, är följande:

-       kombifordon 24 t

-       tvåaxlad boggi 10 t

-       treaxlad boggi 12 t

Bron kommer att rivas inom de närmaste åren och ersättas med en ny bro med två filer i båda riktningarna och en fil för gång- och cykeltrafik. Dessutom planeras en hiss i båda ändorna av bron för att göra gång- och cykeltrafikförbindelserna smidigare.

Fordonen som överskrider viktbegränsningarna kan som ersättande rutter använda Tollsvägen (väg nummer 11246), Gamla Jorvasvägen (väg nummer 11253) till Gamla Kustvägen (väg nummer 11253) eller via Stormossavägen (väg nummer 11229) till Överbyvägen (väg nummer 11227).

Kyrkslättsvägens bro över Kustbanan mellan Helsingfors och Åbo har byggts år 1966. Bron har reparerats år 2005 av Vägförvaltningen, dvs. den nuvarande NTM-centralen i Nyland, innan den överläts till kommunens ägo.

Ytterligare information ges av chefen för kommunalteknik Eero Vartiainen, tfn 050 414 0615 eller underhållschef Ylva Wahlström, tfn 040 044 2330. E-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi.

Kyrkslätts kommun, kommunaltekniska tjänsterna

You must approve to our use of cookies to view this content.