Vikarie för timlärare, Bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolan

02.11.2018 16:22

Kategori: Kungörelse

Vikarie för timlärare

Bildningsväsendet i Kyrkslätts kommun, Winellska skolan

Jobbnyckel 201755

Vårt mål, barnets enhetliga lärstig från småbarnspedagogiken till slutet av andra stadiet, är en ledande tanke i allt vårt arbete. Inom bildningsväsendet finns aktivt och innovativt kunnande. Som arbetsgivare erbjuder vi dig många nya utmaningar och möjligheter! Välkommen med i vår duktiga och professionella fostrarskara!

Svensk dagvård och utbildning i Kyrkslätt ledigförklarar ett vikariat för timlärare i årskurserna 1-9 till vars uppgifter hör bl.a. även att sköta skolbibliotekarieuppgifterna i Winellska skolan, årskurserna 1-9, Kyrkslätts gymnasium och Gesterbyn koulu för tiden 7.1.2019-31.12.2019.

Behörighetskrav enligt förordningen om behörighetsvillkoren för personal inom undervisningsväsendet. Den som anställs skall uppvisa en godtagbar utredning över sitt hälsotillstånd och straffregisterutdrag L504/2002 (arbete med barn) inom 30 dagar från delfåendet av anställningsbeslutet. Prövotid enligt gällande lagstiftning.

Winellska skolan, rektor Kristiina Koli, tfn 040 126 9693, fornamn.efternamn@kyrkslatt.fi

Lämna din ansökan i första hand via den elektroniska ansökningsblanketten under adressen www.kommunrekry.fi.

Ansökningstiden går ut  19.11.2018 kl 12.00.

Arbetet börjar: 7.1.2019


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen.

Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.