Vikariat som socialarbetare, vård- och omsorgssektorn, välfärdstjänster för de äldre

30.04.2019 11:45

Kategori: Kungörelse

Vi söker en vikarie för socialarbetaren vid välfärdstjänster för de äldre i Kyrkslätt för tiden 16.5 - 30.6.2019.

Till arbetsuppgifterna hör bl.a. arbete som ansvarig arbetstagare för socialarbetet, bedömningar av servicebehovet beträffande klienter som behöver särskilt stöd, serviceplaner, mångprofessionellt nätverksarbete, klientmöten, utredningsarbete för och beviljande av kompletterande och förebyggande utkomststöd, samarbete med kommunens tjänster och tredje sektorn. 

Målet är att stöda klienternas sociala välmående, funktionsförmåga och i att på egen hand klara av livets olika problem. 

Inom välfärdstjänster för de äldre arbetar 2 socialarbetare. 

Behörighetskrav är behörighet som socialarbetare enligt lagen 817/2015 (Lagen om yrkesutbildade personer inom socialvården). Rätt att tillfälligt verka som legitimerad yrkesutbildad person inom socialvården: som socialarbetare kan tillfälligt i högst ett års tid verka en person som studerar till socialarbetare och som med godkänt resultat utfört ämnesstudier och praktik inom socialarbete. Studeranden arbetar under en yrkesutbildad socialarbetares arbetar under en yrkesutbildad socialarbetares ledning och övervakning.   

Tidigare erfarenhet av socialarbete och arbete med utkomststöd samt kunskaper i svenska räknas som meriter. 

Den uppgiftsrelaterade grundlönen är 3 437,41 euro/månad. 

Förfrågningar: chefen för resultatområdet välfärdstjänster för äldre Gun-Lis Wollsten, tfn 050 577 4785 och ledande socialarbetaren inom vuxensocialarbetet Pia Sandström-Hentilä, tfn 040 126 9134 eller fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Ansökningar senast 16.5.2019 före kl. 12.00 elektroniskt via Kommunrekry (jobbnyckel 230817)

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter inom olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi