Vikariat som missbruksterapeut/sjukskötare, KYRKSLÄTTS KOMMUN, RESULTATENHETEN MISSBRUKARVÅRDSTJÄNSTER

06.11.2018 12:17

Kategori: Kungörelse

KYRKSLÄTTS KOMMUN, RESULTATOMRÅDET STÖDTJÄNSTER FÖR FUNKTIONSFÖRMÅGAN, RESULTATENHETEN MISSBRUKARVÅRDSTJÄNSTER

 

 

Vikariat som missbruksterapeut/sjukskötare

 

 

Resultatenheten missbrukarvårdstjänster i Kyrkslätts kommun söker en vikarie som missbruksterapeut/sjukskötare för tiden 2.1.2019–31.12.2019.

 

Kyrkslätts missbrukarvårdstjänster är en enhet som koncentrerar sig på polikliniskt rusmedelsarbete. I enheten vårdas rusmedels- och spelberoende klienter och deras anhöriga.

 

Lämplig utbildning för uppgiften som missbruksterapeut är i första hand högre högskoleexamen inom social- eller hälsovårdssektorn och minst fem års erfarenhet av missbrukarvård.

Om det inte finns sökande som uppfyller behörighetskraven, kan en legitimerad sjukskötare enligt lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården (559/1994) med tidigare erfarenhet av rusmedelsarbete väljas. I uppgiften beaktas den valda personens behörighet.

 

Till uppgifterna hör bedömning av rusmedelsberoende, jour, handledning av grupper, individarbete och deltagande i krisarbete. I uppgiften ingår också veckoslutsarbete.

 

Lönen utgår enligt AKTA.

 

I uppgiften iakttas en prövotid på sex månader.

 

Den som väljs som vikarie ska uppvisa en bedömning av företagshälsovården om sina förutsättningar att sköta uppgiften.

Mer information av chefen för missbrukarvården Kari Kopra, tfn 040-7075118 eller e-post fornamn.efternamn@kirkkonummi.fi

Skicka din ansökan med kuntarekrys elektroniska ansökningsblankett. Ansökningstiden går ut 23.11.2018 kl. 12.00. (jobbnyckel 201963)

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressenwww.kyrkslatt.fi