Vikariat som ledande talterapeut, vård- och omsorgsektorn, stödtjänster för funktionsförmågan

15.05.2019 10:04

Kategori: Kungörelse

Vikariat som ledande talterapeut

Inom Kyrkslätts kommun ledigförklaras ett vikariat som ledande talterapeut för tiden 1.8.2019-6.4.2020. Vikariatet fortsätter troligtvis också efter detta datum. Arbetet börjar 1.8 eller enligt överenskommelse.

Behörighet är legitimerad talterapeut (Lagen om yrkesutbildade personer inom hälso- och sjukvården 559/1994).

Ledande talterapeuten verkar som chef för sex talterapeuter och är underställd direktören för mentalvårdstjänster.  Vi förväntar oss chefserfarenhet och beredskap att fungera som chef. Ledande talterapeuten är medlem i de utvidgade ledningsgrupperna för sitt resultatområde och sin sektor. Ledande talterapeuten ansvarar för personalförvaltningen för sina underställda, utvecklingen av talterapitjänsternas innehåll och tillgången till dem samt för uppnående av uppställda mål och talterapirehabiliteringen som skaffas som köpt tjänst. Ledande talterapeuten verkar dessutom som kontaktperson för sin verksamhet och drar upp riktlinjer för och koordinerar samarbetet med samarbetspartnerna. Den administrativa andelen av arbetstiden är 40 %, resten av arbetstiden används för kundarbete. Kundarbetet fokuserar på arbete med barn.

I Kyrkslätt ordnas talterapitjänster regionalt. Det finns 4 finskspråkiga och 2 svenskspråkiga talterapeuter som enbart arbetar med kunder. Tjänsterna riktas till barn under skolåldern. Man erbjuder tjänster för barn i skolålder i begränsad utsträckning och till vuxna enligt behovet. Talterapitjänsterna har utvecklats målmedvetet sedan augusti 2018, och arbetet fortsätter. Vi förutsätter att vikarien är positivt inställd till utveckling och att vikarien förbinder sig till de uppställda utvecklingsmålen.  

I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Uppgiftsrelaterad lön: 3 719,18 euro/mån.

Ytterligare information ges av chefen för mentalvårdstjänster Peter Grönroos, tfn 040 1269 628.

Ansökningarna ska tillställas elektroniskt senast 6.6.2019 kl. 12.00 på adressen www.kuntarekry.fi. Arbetsnyckel 234103.

Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser och kommunen hör till HRT-området. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.

Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi.