Vid Majforumet för kulturen 26.5.2021 information om Kyrkslätts kulturkompass

24.05.2021 15:02

Kategori: Boende och miljö Barnvänlig kommun Unga Kultur Ungdoms- och idrottstjänster Småbarnspedagogik Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning Barn

Majforumet för kulturen i Kyrkslätt hålls onsdag 26.5.2021 17.30-19.30 som TEAMS-möte. Alla som är intresserade av lokala kulturfrågor är välkomna att lyssna och diskutera. Anmäl dig genast om du vill eller senast 26.5 kl. 12, och du får en inbjudan till Teams-mötet. Anmälningar per e-post: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

Kyrkslätts kulturkompass – kom med och skapa ett eget program för kulturfostran för Kyrkslätt

För småbarnspedagogiken och undervisningen skapar vi tillsammans Kyrkslätts gemensamma program för kulturfostran som anpassar sig till de lokala förhållandena i Kyrkslätt. Vi har gett det arbetsnamnet Kyrkslätts kulturkompass.

Målet med ett program för kulturfostran är att skapa ramar för småbarnspedagogikens och undervisningens systematiska samarbete med kulturaktörer. Det stöder målen i läroplanen, ger nya inlärningsmiljöer och stöder småbarnspedagogiken och skolorna i deras allmänbildande uppgift. Det gör kulturfostran planmässig, jämställd och målinriktad.

Kommunens kulturväsende koordinerar det år 2021 påbörjade kartläggningsarbetet och planeringen. Representanter för småbarnspedagogiken, undervisningen och fritidstjänsterna medverkar i kärngruppen som sakkunniga.
Genom de småbarnspedagogiska enheterna och skolorna samlar man information om goda erfarenheter och önskemål både från personalen och från familjerna. Den här kartläggningen har påbörjats på våren inom småbarnspedagogiken och skolorna.

Det lokala utbudet kommer nu att kartläggas genom enkäter, möten och genom att intervjua aktörer. Målet är att kartlägga lokala samarbetspartner, kulturutbudet i Kyrkslätt och närområdena och skapare av lokal konst, det lokala och det nationella kulturarvet och de senaste företeelserna i barn- och ungdomskulturen.
Vi söker tillsammans viktiga riktningar och goda kontroller för programmet för kulturfostran inom småbarnspedagogiken och undervisningen. Kom med!

Kyrkslätts kulturaktörers sommarutsikter 2021

Vid majforumet för kulturen diskuterar vi också kulturaktörernas planer för den kommande sommaren i Kyrkslätt. Om ni vill presentera ert projekt för de andra, reservera på förhand en presentationstur så att vi kan planera hur vi använder tiden vid mötet. Skicka rubrik och ämne senast 25.5: antti.airaksinen@kirkkonummi.fi

 

välkommen!

Kyrkslätts kulturkompass, ett eget program för kulturfostran för Kyrkslätt