Via Kreta till Kyrkslätt – familjen Parma spräckte gränsen på 40 000 invånare!

11.06.2020 18:57

Kategori: Info, kundtjänst, beslutsfattande och förvaltning

Kyrkslätts kommuns invånarantal överskred 40 000 i mitten av maj. Ville och Marjo Parma och deras två barn, som 15.5 flyttade från Svedängen i Helsingfors till Sundsberg i Kyrkslätt, var just de nya invånarna som överskred gränsen.

Familjen Parma bjöds in för att fira händelsen på Kyrkslätts Företagares sommarinvigning i Jeppas 11.6. Kommunen kom ihåg familjen på festen med blommor och presentkort till lokala företag. 

De minns ”De lyckligas by”

Ville och Marjo Parma började under en semesterresa tänka på att flytta till Kyrkslätt. – Vi var på semester på Kreta tillsammans med en bekant familj, och de berättade att ”De lyckligas by” ligger i Sundsberg i Kyrkslätt. Saken mognade i våra tankar. Vi bekantade oss noggrannare med området och märkte att där var goda omständigheter för en barnfamilj att bo i.  Nu efter några veckor känner jag starkt att det inte finns något bättre ställe att bo i än Kyrkslätt, berättar Ville Parma.          

– Den rika naturen och havet ligger nästan bredvid vårt hem. Dessutom är läget invid huvudstadsregionen optimalt. Säkerheten är en mycket viktig sak för oss. Det är fint att vår dotter, som snart fyller 7 år, kan röra sig längs sandvägen utan stora korsningar eller genomfartstrafik till skolan i augusti. Också möjligheterna till närhobbyer är utmärkta till exempel för terrängcykling eller för vinterbad på vintern. Vår 5-årige son är ivrig att cykla på den närliggande BMX-banan, berättade Ville Parma när han räknade upp goda sidor med hans nya hembygd.  

–Vi förväntar oss av framtiden ett tryggt och gott liv för hela vår familj. De lagom stora skolorna och daghemmen och all annan nödvändig service ligger nära, berättar Ville och Marjo Parma.

Nutida människor uppskattar trygg boendemiljö och smidig vardag

Kyrkslätt har varit en av de kommuner som under 2000-talet mest ökat sitt invånarantal i hela Finland. – Vår slogan är Yhdessä – Tillsammans.  Det betyder också närhet och att ta hand om varandra. Denna närhetsprincip omfattar såväl den tillgängliga basservicen, naturen och miljön som den långsiktiga utvecklingen av kommunen, sade kommundirektör Tarmo Aarnio på festen.

–Det tidigare nämnda kombinerat med trygg boendemiljö möjliggör en smidig vardag som en nutida människa uppskattar. Det är fantastiskt att upptäcka att detta också har märkts av potentiella flyttare, som till exempel familjen Parma, som vi nu firar, fortsatte Aarnio.

Kommunens tillväxt skapar efterfrågan på lokal service

Ordföranden för Kyrkslätts företagare Janne Laitinen gläder sig över den positiva utvecklingen av kommunens invånarantal. – Det är fint att kommunen växer. Det skapar efterfrågan på lokal service och samtidigt också behov av att skapa ny service för våra kommuninvånare.

–Det är också trevligt att företagare fick vara med på denna fest och hjälpa kommunen att prisbelöna familjen som överskred gränsen på 40 000 invånare med lokal service. Detta stärker ytterligare det positiva sambandet mellan kommunen och företagarna, fortsätter Laitinen. 

Ett lätt sätt att bekanta sig med Kyrkslätt och Kyrkslättsidentitetens innersta väsen är att titta på den tiodelade dokumentärserien En resa i Kyrkslätt. De tematiska avsnitten på cirka 15 minuter finns på kommunens webbplats.

Familjen Parma