Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kulturforum 10.3.2023 kl. 17–19.30 i Fyyri

¿UNGDOMAR - KULTUR – KYRKSLÄTT? ¿NUORET - KULTTUURI – KIRKKONUMMI?

Kyrkslätts kommuns kulturväsende ordnar årligen två kulturforum om aktuella ärenden inom den lokala kulturen. Den här gången - i sammarbete med kommuns ungdomstjänster - står de ungas egen kultur i Kyrkslätt på programmet. Vad är den och vad borde den vara?

Tid: fredag 10.3.2023 kl. 17–19.30

MÖRNESALENS ENTRÉHALL

- 17–19 MOCKTAIL-bar, gör själv under handledning av Hasse

- 17–19 ”VI VILL-vägg”, hurdan kultur och hurdana kulturella hobbymöjligheter skulle ungdomarna vilja ha i Kyrkslätt

- 17–19 ”BIDRAGSKIOSK - Kom och fråga, DET FINNS INGA FELAKTIGA FRÅGOR” Hur kan man få bidrag till kulturverksamhet för unga, råd och tips gällande ansökan av kultur- och ungdomsföreningarnas bidrag och ordnande av verksamhet och evenemang.

MÖRNESALEN, konferencierer är Kaspar Varik och Miika Wilén, värd i salen är Antti Airaksinen

- 17.05 EVENEMANGET ÖPPNAS, ordförande för bildnings- och fritidsnämnden Kari Virtanen, kulturdirektör Maaret Eloranta, biblioteks- och kulturchef Piritta Numminen

- 17.15 VAD ÄR UNGDOMSFULLMÄKTIGE? Kyrkslätts ungdomsfullmäktige presenterar sig

- 17.30–18 POLITIKERNA PÅ LAVEN, riksdagsvalskandidaterna tentas av ungdomarna

- 18.15–19.15 OSELOTTI, ungdomsbandet från Kyrkslätt intar scenen

Kontaktuppgifter

Kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Facebook: Kirkkonummen kulttuuripalvelut

Facebook diskussionsgrupp: Kulttuurikirkkonummi

Instagram: @kulttuurikirkkonummi


Kukkuu!

Beställning av nyhetsbrevet

Kukkuu 1/2022

Evenemangskalender

Kyrkslätts evenemangskalender

Meddelandeformulär