Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kom med och tröska kulturstrategin!

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025.

Under höstforumet i kommunhuset 21.11.2019 kl. 17-20 ges förhandsuppgifter om resultaten av kulturstrategin. Alla kommuninvånare är välkomna till evenemanget. I början av vintern 2020 utlovas ett annat forum om strategiutkastet.

Delta i kulturdiskussionen på Facebook. Den nya gruppen Kulturkyrkslätt fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

Till höger på sidan kan du ännu svara på SWOT-enkäterna där man granskar kulturen ur olika perspektiv.

Svarstiden till kulturstrategins kommuninvånarenkät och kulturens ungdomsenkät gick ut vid utgången av oktober. Tack till alla som svarat.

Strategidiskussionerna var under hösten öppna för alla intresserade kommuninvånare. Vid träffarna diskuterade vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet på olika håll i Kyrkslätt.

Som bottten till vinjettbilderna Nina Kuukaris graffiti med Kalevalamotiv som hon skapade på Kyrkstallstorget Finlands 100-årsjubileum till ära.