Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kom med och tröska kulturstrategin!

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025.

KULTURFORUM 17.3 INSTÄLLT - - EVENEMANGET FLYTTAS TILL HÖSTEN

Kyrkslätts kulturforum 17.3.2020 ställs in eftersom rekommendationen är att tills vidare undvika att ordna allmänna evenemang och möten med över 50 personer i kommunen.

Evenemanget flyttas till hösten 2020.

Delta i kulturdiskussionen på Facebook. Den nya gruppen Kulturkyrkslätt fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

Svarstiden till kulturstrategins kommuninvånarenkät och kulturens ungdomsenkät gick ut vid utgången av oktober. Tack till alla som svarat.

Strategidiskussionerna var under hösten öppna för alla intresserade kommuninvånare. Vid träffarna diskuterade vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet på olika håll i Kyrkslätt.

Som botten till vinjettbilderna Nina Kuukaris graffiti med Kalevalamotiv som hon skapade på Kyrkstallstorget Finlands 100-årsjubileum till ära.