Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kom med och tröska kulturstrategin!

I Kyrkslätts kommun görde för första gången upp en kulturstrategi. Strategin utarbetats tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025.

Delta i kulturdiskussionen på Facebook. Den nya gruppen Kulturkyrkslätt fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

Svarstiden till kulturstrategins kommuninvånarenkät och kulturens ungdomsenkät gick ut vid utgången av oktober 2019. Tack till alla som svarat.

Strategidiskussionerna var under hösten 2019 öppna för alla intresserade kommuninvånare. Vid träffarna diskuterade vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet på olika håll i Kyrkslätt.

Som botten till vinjettbilderna Nina Kuukaris graffiti med Kalevalamotiv som hon skapade på Kyrkstallstorget Finlands 100-årsjubileum till ära.