Vi utvecklar kulturtjänsterna

Vi märker det nuvarande, forskar i det förflutna och ser fram emot det kommande!

Den här sidan är ett verktyg för utveckling av kulturen i Kyrkslätt. Ta ställning, delta, lyft fram din egen kultur!

Den nya lagen om kommunernas kulturverksamhet hittar du här