Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kom med och tröska kulturstrategin!

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Strategin utarbetas tillsammans med kommuninvånarna, och genom den ges kommunen riktlinjer för kulturverksamheten ända till 2025.

KULTURFORUM 17.3 INSTÄLLT - - EVENEMANGET FLYTTAS TILL HÖSTEN

Kyrkslätts kulturforum 17.3.2020 ställs in eftersom rekommendationen är att tills vidare undvika att ordna allmänna evenemang och möten med över 50 personer i kommunen.

Evenemanget flyttas till hösten 2020.

På höstforumet i kommunhuset 21.11.2019 fick vi preliminära uppgifter om resultaten av kulturstrategienkäten.

Delta i kulturdiskussionen på Facebook. Den nya gruppen Kulturkyrkslätt fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

Till höger på sidan kan du ännu svara på SWOT-enkäterna där man granskar kulturen ur olika perspektiv.

Svarstiden till kulturstrategins kommuninvånarenkät och kulturens ungdomsenkät gick ut vid utgången av oktober. Tack till alla som svarat.

Strategidiskussionerna var under hösten öppna för alla intresserade kommuninvånare. Vid träffarna diskuterade vi tillsammans viktiga teman inom det lokala kulturarbetet på olika håll i Kyrkslätt.

Som bottten till vinjettbilderna Nina Kuukaris graffiti med Kalevalamotiv som hon skapade på Kyrkstallstorget Finlands 100-årsjubileum till ära.

Kontaktuppgifter

kulturdirektör
Maaret Eloranta
puh. 040 001 2872
kulttuuri@kirkkonummi.fi

Kultur och museer

Facebook: Kirkkonummen kulttuuripalvelut

Instagram: @kulttuurikirkkonummi

Aktuellt

Kulturens vinterforum 17.3.2020 kl. 17-20.

Mera information om evenemanget och dess plats uppdateras närmare tidpunkten.

Kukkuu!

Beställning av nyhetsbrevet

Kukkuu 3/2020
Kukkuu 2/2020
Kukkuu 1/2020

Kukkuu 7/2019
Kukkuu 6/2019
Kukkuu 5/2019
Kukkuu 4/2019
Kukkuu 3/2019
Kukkuu 2/2019
Kukkuu 1/2019

Evenemangskalender

Kyrkslätts evenemangskalender

Meddelandeformulär