Vi utvecklar kulturtjänsterna

Kom med och tröska kulturstrategin!

I Kyrkslätts kommun görs för första gången upp en kulturstrategi. Den ger riktlinjer för kommunens verksamhet inom kultur till och med 2025.

Delta du också i arbetet med kulturstrategin.

1. Besvara kulturenkäten för unga och vinn biobiljetter! Enkäten riktar sig till ungdomar i åldern 15-20 år i Kyrkslätt.

2. Svara på strategienkäten och utmana också din kompis att delta! Enkäten är öppen 23.8 - 31.10.2019.

3. Delta i diskussionen på Facebook. Gruppen ”Kulturkyrkslätt” fungerar som diskussionsforum under hela strategiarbetet.

4. Strategidiskussionerna som hålls på olika håll i kommunen under hösten 2019 är öppna för alla intresserade. I dem funderar vi tillsammans på viktiga teman för det lokala kulturarbetet.

5. Vid höstforumet på kommunhuset i 21.11.2019 får vi preliminära uppgifter om enkätresultaten. I början av vintern 2020 utlovas ett annat forum om strategiutkastet.

p.s. som bottten till vinjettbilderna Nina Kuukaris graffiti med Kalevalamotiv som hon skapade på Kyrkstallstorget Finlands 100-årsjubileum till ära.