”Vi träffas på bibban!”

09.03.2018 14:20

Kategori: Bibliotek

När det nya huvudbiblioteket står klart i slutet av 2019 får Kyrkslätts centrum en helt ny samlingspunkt. På biblioteket kommer man naturligtvis att precis som tidigare kunna låna böcker, men dessutom blir det ett allaktivitetshus med någonting för alla. Förutom biblioteket kommer också ungdomsväsendet, invånarparken och musiklekskolan att husera i byggnaden och det kommer att finnas olika rum för olika behov och målgrupper.

– Just nu saknar vi en riktigt naturlig samlingsplats i Kyrkslätts centrum, konstaterar biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen. Jag hoppas att biblioteket i framtiden ska vara den naturliga samlingsplatsen, att folk spontant säger ”vi träffas på bibban”, när de stämmer träff med varandra.

När planeringen av det nya huvudbiblioteket inleddes fick också användarna säga sitt. Högt uppe på önskelistan fanns ett café och ett tyst rum att jobba i.

– Samhället förändras och det påverkar också biblioteket. Böcker och skivor behövs fortfarande, men deras betydelse minskar när så mycket material finns digitalt, konstaterar Kull-Poutanen. Samtidigt förändras också människors sätt att jobba, de är inte längre beroende av sina kontor utan kan jobba på olika platser. Också för dem ska det finnas rum på biblioteket. Också många studerande behöver ett lugnt ställe utanför hemmet att studera på.

Det nya biblioteket, eller rättare sagt renoveringen av det gamla biblioteket och nybyggnaden, har planerats av den kända finländska arkitektbyrån JKMM Arkkitehdit. De har i planeringen beaktat de olika användargrupperna och att användningsbehovet kan ändras med tiden.

– Ingen vet ännu hur bibliotekens verksamhet omformas i framtiden! konstaterar arkitekt Jukka Mäkinen. Därför är lokalerna i Kyrkslätt flexibla, de går att modifiera och det finns beredskap för den ökande digitaliseringen. Det finns också rum för ljud och aktiviteter i biblioteket. För de aktiviteter som har mest ljud har vi skapat sådana lösningar att det alltjämt finns möjlighet att läsa i lugn och ro.

Biblioteksdirektör Margareta Kull-Poutanen berättar att flexibiliteten kommer att synas också i öppettiderna.

– Vi kommer till exempel att kunna avskilja vissa delar, så att de kan vara öppna trots att biblioteket inte är öppet. Ungdomslokalerna kan vara öppna senare och detsamma gäller den nya allaktivitetssalen.

En annan sak som Margareta Kull-Poutanen betonar är också samarbetet mellan olika sektorer inom kommunen.

–  Det att biblioteket, invånarparken, musiklekis och ungdomsverksamheten finns under samma tak innebär inte bara nya möjligheter för Kyrkslättsbor att träffas, utan också nya samarbetsmöjligheter för oss som kommer att jobba i huset. Redan nu medan huset byggs har det dykt upp massor av idéer, som vi kan förverkliga tillsammans i framtiden.

– Dessutom hoppas vi att också Kyrkslättsborna tar initiativ till olika saker som kan ordnas i huset och är med och arrangerar dem, säger Kull-Poutanen.

 

Kom med och planera verksamheten för barn och unga 16.3.2018!

Skiss över det nya biblioteket. Människor sitter och pratar och läser.