Vi söker samarbetspartner för hobbyverksamheten som genomförs hösten 2020

09.07.2020 10:40

Kategori: Ungdoms- och idrottstjänster Barn Fritid Unga

Hobbygrupperna MyHobby och TALENT


För utvecklandet av lokal hobbyverksamhet för barn och unga i Kyrkslätt har kommunen fått statsbidrag av Regionförvaltningsverket i Södra Finland, och verksamheten kommer att fortsätta också hösten 2020 och våren 2021.

Hobbygrupperna MyHobby och TALENT är hobbygrupper med låg tröskel för barn och unga. Syftet är att ge glädje och upplevelser av att lyckas.

Grupperna är öppna för alla och de är avgiftsfria för deltagarna. Fritidstjänsterna svarar för koordineringen och utvecklingen av helheten av MyHobby- och TALENT-verksamheten.

Målet är att öka antalet hobbygrupper med låg tröskel så att kommunen köper verksamheten av lokala aktörer. Verksamheten ordnas av lokala föreningar, organisationer och företag i samarbete med Kyrkslätts kommuns fritidstjänster.

Vi söker samarbetspartner för hobbyverksamheten som genomförs hösten 2020.

Kontakter och mer information
Kyrkslätts kommuns fritidstjänster harrastustoiminta(at)kirkkonummi.fi

myhobby