Vi söker historier för fotoutställningen om Obbnäs

05.12.2019 14:35

Kategori: Kultur

I kommunhusets entréhall finns 5.12.2019–31.1.2020 en liten fotoutställning om Obbnäs garnisons 60-åriga historia. I anslutning till utställningen samlar vi i gästboken korta historier om Obbnäs.

Du kan skicka dem till oss per e-post på adressen kulttuuri@kirkkonummi.fi Du kan också bifoga gamla foton.

Fotoutställningen sparas permanent på webbplatsen eMuseo, där även historier tas tillvara. Så kan alla senare bekanta sig med fotona, informationen och historierna på utställningen t.ex. på mobiltelefonen.

BILD Suomen Joutsen vid kanonbryggan i Obbnäs örlogshamn. Innan de nya kasernerna blev färdiga erbjöd Finlands välkändaste skolfartyg efterlängtad inkvarteringskapacitet.

Redan i samband med uppsättningen av utställningen hörde vi den första historien. En man som besökte kommunhuset berättade att hans familj cyklade från Esbo till Obbnäs för att tälta två dagar efter att Porkala arrendeområde återbördades av Sovjetunionen till Finland. Han var då sex år gammal och åkte på pakethållaren på sin pappas cykel.

Utställningen arrangeras av Kustbrigaden och Kyrkslätts kommuns kulturtjänster. Du kan bekanta dig med utställningen under kommunhusets öppettider måndagar kl. 8.30–17.00 och tisdag–fredag 8.30–16.30.

BILD Garnisonskyrkan Havskapellet färdigställdes våren 1965 då den finländska garnisonen bara hade funnits i sex år. Beväringarna har i stora skaror fått plats i kapellet tack vare tilläggspallar.

BILD Sovjetunionen återbördade Porkala arrendeområde till Finland i januari 1956. Örlogshamnen som hade byggts i Obbnäs möjliggjorde grundandet av garnisonen i augusti 1956.

Upinniemi