Vi söker historier för fotoutställningen

05.12.2019 14:00 - 31.01.2020 16:30
Kommunhus

Kategori: Kultur

I kommunhusets entréhall finns 5.12.2019–31.1.2020 en liten fotoutställning om Obbnäs garnisons 60-åriga historia. I anslutning till utställningen samlar vi i gästboken korta historier om Obbnäs.

Du kan skicka dem till oss per e-post på adressen kulttuuri@kirkkonummi.fi Du kan också bifoga gamla foton.

Fotoutställningen sparas permanent på webbplatsen eMuseo, där även historier tas tillvara. Så kan alla senare bekanta sig med fotona, informationen och historierna på utställningen t.ex. på mobiltelefonen.

Redan i samband med uppsättningen av utställningen hörde vi den första historien. En man som besökte kommunhuset berättade att hans familj cyklade från Esbo till Obbnäs för att tälta två dagar efter att Porkala arrendeområde återbördades av Sovjetunionen till Finland. Han var då sex år gammal och åkte på pakethållaren på sin pappas cykel.

Utställningen arrangeras av Kustbrigaden och Kyrkslätts kommuns kulturtjänster. Du kan bekanta dig med utställningen under kommunhusets öppettider måndagar kl. 8.30–17.00 och tisdag–fredag 8.30–16.30.

Vi söker historier för fotoutställningen