Vi söker en hälsocentralstandläkare till en ordinarie tjänst inom munhälsovården i Kyrkslätt

06.06.2019 15:51

Kategori: Kungörelse

KYRKSLÄTTS KOMMUN, HÄLSOVÅRDSTJÄNSTER, MUNHÄLSOVÅRD

Vi söker en hälsocentralstandläkare till en ordinarie tjänst inom munhälsovården i Kyrkslätt

Vi erbjuder dig ett mångsidigt och intressant arbete i en god arbetsgemenskap. Vi önskar att du utöver erfarenhet av kliniskt arbete också har en positiv attityd till utveckling och goda samarbetsfärdigheter.

Vid munhälsovården arbetar 51 yrkespersoner inom munhälsovård. Vi använder oss av verksamhetsmodellen ”Vård på en gång” samt Cerec. Vi använder patientdatasystemet Lifecare. Kyrkslätt deltar även i projektet Apotti.

Arbetet börjar 12.8.2019 eller enligt överenskommelse.

Behörighetskravet är legitimerad tandläkare i Finland. Kravet på språkkunskap är goda muntliga och skriftliga kunskaper i finska samt nöjaktiga muntliga färdigheter i svenska. Lönen och övriga villkor bestäms enligt AKTA och Läkaravtalet.

I besättandet av tjänsten tillämpas en prövotid på sex månader. Den som blir vald ska före tillträdet visa upp ett godtagbart läkarintyg över sitt hälsotillstånd. I uppgiften fordras vaccinationsskydd enligt 48 § i lagen om smittsamma sjukdomar.

Ansökningar senast 24.6.2019 före kl. 12.00 i första hand via den elektroniska blanketten på Kommunrekry.

Ytterligare information:
Ledande landläkare Arja Liinavuori, tfn 050 350 3925


Kyrkslätt är en tvåspråkig, växande och nyskapande kommun med ca 40 000 invånare i Helsingforsregionen invid goda trafikförbindelser. Kommunen omfattas av HRT:s kollektivtrafik. Omkring 2 300 experter från olika områden arbetar för kommunen. Kyrkslätts kommun är en rökfri arbetsplats.


Bekanta dig med oss på adressen www.kyrkslatt.fi